فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف س)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ساخت شهر 1735-5141 پاییز 1393 صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1073-1562 بهار 1399 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید) 2383-1669 تابستان و پاییز 1397 سازمان نظام پزشکی مشهد
فصلنامه سازمان های بین المللی 2345-6701 زمستان 1398 پژوهشکده مطالعات راهبردی
دو فصلنامه سازه و فولاد 1735-515x پاییز و زمستان 1398 انجمن سازه های فولادی ایران
فصلنامه سالمند 1735-806x بهار 1399 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
نشریه سالمندشناسی 2476-7301 تابستان 1399 دکتر مسعود فلاحی خشکناب
مجله سامانه های سطوح آبگیر باران 2423-5970 پاییز 1398 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
نشریه سامانه های غیرخطی در مهندسی برق 2322-3146 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی سهند
مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت 2322-2174 زمستان 1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
فصلنامه سبک زندگی دینی زمستان 1394 پژوهشکده باقرالعلوم
مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 2008-2789 شهریور 1399 امید مجد
نشریه سپهر سیاست 2538-5674 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مجله سخن تاریخ 2383-1944 پاییز و زمستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران 2322-5882 بهار 1399 انجمن برق آبی ایران
فصلنامه سراج منیر 2228-6616 تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
فصلنامه سراج منیر تابستان 1398 موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)
فصلنامه سرامیک ایران 1735-3351 بهار 1399 انجمن سرامیک ایران
فصلنامه سفینه 1753-0689 تابستان 1399 موسسه فرهنگی نبا مبین
فصلنامه سلامت اجتماعی 2383-3033 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 1735-5141
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: دکتر فرشاد نوریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز 1393)
 • pISSN: 1735-806x
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
  سردبیر: دکتر یدالله ابوالفتحی ممتاز
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (بهار 1399)
 • pISSN: 2383-1944
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: دکتر نعمت الله صفری فروشانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2228-6616 eISSN: 2476-6070
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین بیات
  سردبیر: محمدکاظم شاکر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (تابستان 1397)
 • pISSN: 1753-0689
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی نبا مبین
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر منصور پهلوان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 67 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال