فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف س)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ساخت شهر 1735-5141 پاییز 1393 صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1073-1562 بهار 1398 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید) 2383-1669 تابستان و پاییز 1397 سازمان نظام پزشکی مشهد
سازمان های بین المللی 2345-6701 زمستان 1393 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
سازه و فولاد 1735-515x بهار و تابستان 1398 انجمن سازه های فولادی ایران
سالمند 1735-806x تابستان 1398 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سالمندشناسی 2476-7301 بهار 1398 دکتر مسعود فلاحی خشکناب
سامانه های سطوح آبگیر باران 2423-5970 پاییز و زمستان 1397 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
سامانه های غیر خطی در مهندسی برق 2322-3146 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه صنعتی سهند
سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت 2322-2174 بهار 1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سبک زندگی دینی زمستان 1394 پژوهشکده باقر العلوم (ع)
سبک شناسی نظم و نثر فارسی 2008-2789 تابستان 1398 دکتر امید مجد
سپهر سیاست 2538-5674 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
سخن تاریخ 2383-1944 بهار و تابستان 1397 جامعه المصطفی العالمیه
سد و نیروگاه برق آبی ایران 2322-5882 تابستان 1398 انجمن برق آبی ایران
سراج منیر 2228-6616 تابستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
سرامیک ایران 1735-3351 بهار 1398 انجمن سرامیک ایران
سفینه 1753-0689 بهار 1398 موسسه فرهنگی نبا مبین
سلامت اجتماعی 2383-3033 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سلامت اجتماعی و اعتیاد 3556-2383 زمستان 1397 ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
|
 • pISSN: 1735-5141
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: دکتر فرشاد نوریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز 1393)
 • pISSN: 1735-515x
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن سازه های فولادی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مجید صادق آذر
  سردبیر: دکتر فرهاد دانشجو
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 25 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-806x
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
  سردبیر: دکتر رباب صحاف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (تابستان 1398)
 • eISSN: 2476-7301
  فصلنامه پزشکی, پیراپزشکی و پرستاری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر مسعود فلاحی خشکناب
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 4 (بهار 1398)
 • pISSN: 2383-1944
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: دکتر نعمت الله صفری فروشانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2228-6616 eISSN: 2476-6070
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین بیات
  سردبیر: دکتر محمدکاظم شاکر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (تابستان 1396)
 • pISSN: 1735-3351
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن سرامیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر مسعود محبی
  سردبیر: دکتر اسماعیل صلاحی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (بهار 1398)
 • pISSN: 1753-0689
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی نبا مبین
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر منصور پهلوان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (بهار 1398)
 • pISSN: 2383-3033 eISSN: 2423-4702
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا فرسار
  سردبیر: دکتر علی اصغر کلاهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال