فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف س)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۰۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ساخت شهر 1735-5141 پاییز 1393 صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
ساخت و تولید 1735-5419 1397 مهندس محمد برزگری
ساخت و ساز 1726-5509 اردیبهشت 1397 گروه توسعه بین الملل ساخت و ساز
ساختمان دی 1398 شرکت توسعه عصر پیام سپهر
ساختمان و تجهیزات روز 2345-6337 بهمن 1397 شرکت تهویه تاسیسات امروز
ساختمان و کامپیوتر اسفند 1387 مهندس حمیدرضا فریدونی
سازمان برتر مهر و آبان 1395 سعید علی میرزایی
سازمان نظام پزشکی اصفهان زمستان 1395 سازمان نظام پزشکی اصفهان
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1073-1562 تابستان 1398 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید) 2383-1669 تابستان و پاییز 1397 سازمان نظام پزشکی مشهد
سازمان های بین المللی 2345-6701 زمستان 1393 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
سازه و فولاد 1735-515x پاییز و زمستان 1398 انجمن سازه های فولادی ایران
سالمند 1735-806x پاییز 1398 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سالمندشناسی 2476-7301 تابستان 1398 دکتر مسعود فلاحی خشکناب
سامانه های سطوح آبگیر باران 2423-5970 تابستان 1398 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
سامانه های غیر خطی در مهندسی برق 2322-3146 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه صنعتی سهند
سبب مهر 1391 علی اصغر حمزه گودرزی
سبز جامگان مرداد 1391 مهندس بهنام علیزاده سهرابی
سبز زیست فروردین و اردیبهشت 1398 مهندس سیدمحمدرضا میرسهیل
سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت 2322-2174 بهار 1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
|
 • pISSN: 1735-5141
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: دکتر فرشاد نوریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز 1393)
 • ماهنامه آموزشی خبری پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان
  صاحب امتیاز: شرکت توسعه عصر پیام سپهر
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 105 (پیاپی 167، دی 1398)
 • pISSN: 1735-515x
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن سازه های فولادی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مجید صادق آذر
  سردبیر: دکتر فرهاد دانشجو
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 26 (پاییز و زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-806x
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
  سردبیر: دکتر رباب صحاف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (پاییز 1398)
 • ماهنامه علمی - تخصصی- آموزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی اصغر حمزه گودرزی
  سردبیر: صادق حمزه گودرزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (مهر 1391)
 • ماهنامه تحلیلی, خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز و سردبیر: مهندس بهنام علیزاده سهرابی
  مدیر مسئول: دکتر هادی جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (مرداد 1391)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال