فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف د)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۹۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دامپزشکی ایران 1735-6873 زمستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش آب و خاک 2008-5133 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
دانش امنیتی 2676-5594 بهار وتابستان 1398 دانشکده علوم و فنون فارابی
دانش انتظامی خراسان جنوبی 2322-1038 پاییز 1398 فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی دفتر تحقیقات کاربردی
دانش بیماری شناسی گیاهی 2251-9270 بهار و تابستان 1398 دانشگاه یاسوج
دانش پیشگیری و مدیریت بحران 2322-5955 زمستان 1398 سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
دانش حسابداری 2008-8914 زمستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانش حسابداری مالی 2251-8975 زمستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2322-5785 زمستان 1398 انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
دانش حسابرسی 1681-9691 زمستان 1398 دیوان محاسبات کشور
دانش حقوق عمومی بهار 1398 پژوهشکده شورای نگهبان
دانش حقوق مدنی 2322-1712 بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
دانش زراعت 2345-3281 1393 دانشگاه شاهد
دانش سرمایه گذاری 2322-5777 زمستان 1398 انجمن مهندسی مالی ایران
دانش سیاسی 2008-0743 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
دانش سیاسی و بین المللی 2322-5386 تابستان 1392 دانشگاه اصفهان
دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) 2008-2754 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دانش شهرسازی 2645-5412 زمستان 1398 دانشگاه گیلان
دانش علفهای هرز 1735-3548 پاییز و زمستان 1398 انجمن علوم علف های هرز ایران
دانش گیاه پزشکی ایران 2008-4781 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1735-6873
  فصلنامه علمی-پژوهشی دامپزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر منصور میاحی
  سردبیر: دکتر محمد راضی جلالی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-8914 eISSN: 2476-292X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر امید پورحیدری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2345-3281
  دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر مجید امینی دهقی
  سردبیر: دکتر سیدعلی محمدمدرس ثانوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال