فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف خ)

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
خانواده پژوهی 1735-8442 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خانواده و پژوهش تابستان 1398 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
خردنامه صدرا 1560-0874 تابستان 1398 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
خشک بوم 2008-790x بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
خون 1027-9520 پاییز 1398 مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
|
 • pISSN: 1735-8442 eISSN: 2476-7484
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدعلی مظاهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1027-9520 eISSN: 1735-8248
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
  مدیر مسئول: دکتر غریب کریمی
  سردبیر: دکتر فاطمه یاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 65، پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال