فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف خ)

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
خانواده پژوهی 1735-8442 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خانواده و پژوهش زمستان 1398 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
خردنامه صدرا 1560-0874 پاییز 1398 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
خشک بوم 2008-790x بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
خون 1027-9520 زمستان 1398 مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال