فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف خ)

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه خانواده پژوهی 1735-8442 تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فصلنامه خانواده و پژوهش تابستان 1399 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
فصلنامه خردنامه صدرا 1560-0874 بهار 1399 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
نشریه خشک بوم 2008-790x بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
فصلنامه خون 1027-9520 پاییز 1399 مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال