فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف خ)

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
خانواده پژوهی 1735-8442 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خانواده و پژوهش تابستان 1398 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
خردنامه صدرا 1560-0874 بهار 1398 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
خشک بوم 2008-790x پاییز و زمستان 1397 دانشگاه یزد
خون 1027-9520 تابستان 1398 مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
|
  • pISSN: 1735-8442 eISSN: 2476-7484
    فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
    صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
    مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدعلی مظاهری
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال