فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ا)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۲۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
فصلنامه ابن سینا 1735-9503 زمستان1398 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مجله اپیدمیولوژی ایران 1735-7489 بهار 1399 انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
فصلنامه اثر 1024-2647 زمستان 1397 پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
نشریه احسن الحدیث بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
نشریه اختلالات ارتباطی گفتار و زبان 3245-3052 بهار و تابستان 1394 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
فصلنامه اخلاق 2251-7898 بهار 1399 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
فصلنامه اخلاق پزشکی 2008-4374 1399 مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
نشریه اخلاق پژوهی 2476-3640 بهار 1399 پژوهشگاه قرآن و حدیث
فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری 2010-2011 تابستان 1399 انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
فصلنامه اخلاق زیستی 2345-2803 بهار 1399 انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی
مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی 2008-3041 فروردین 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
فصلنامه اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی تابستان 1393 دانشگاه شاهد
دو فصلنامه اخلاق وحیانی 2383-3025 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
فصلنامه ادب پژوهی 1735-8027 زمستان 1394 دانشگاه گیلان
نشریه ادب عربی 2251-9238 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه ادب فارسی 2251-9262 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
ادب نامه تطبیقی 2423-4559 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
مجله ادبیات پارسی معاصر 2383-0549 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه ادبیات پایداری 2008-6881 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
|
 • pISSN: 1024-2647
  فصلنامه علمی-ترویجی هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  مدیر مسئول: دکتر جلیل گلشن
  سردبیر: دکتر علیرضا انیسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 83 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2008-4374
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا زالی
  سردبیر: دکتر محمود عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (1399)
 • pISSN: 2345-2803
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر محمود عباسی
  سردبیر: آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-8027
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نیکویی
  سردبیر: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال