فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ا)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۱۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی
ابن سینا 1735-9503 پاییز 1398 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
اپیدمیولوژی ایران 1735-7489 زمستان 1398 انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
اثر 1024-2647 تابستان 1398 پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
احسن الحدیث بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
اختلالات ارتباطی گفتار و زبان 3245-3052 بهار و تابستان 1394 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
اخلاق 2251-7898 زمستان 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
اخلاق پزشکی 2008-4374 بهار 1398 مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
اخلاق پژوهی 2476-3640 پاییز 1398 پژوهشگاه قرآن و حدیث
اخلاق در علوم و فناوری 2010-2011 زمستان 1398 انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
اخلاق زیستی 2345-2803 تابستان 1398 انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی
اخلاق و تاریخ پزشکی 2008-3041 فروردین 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
اخلاق و فرهنگ در پرستاری و مامایی تابستان 1393 دانشگاه شاهد
اخلاق وحیانی 2383-3025 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
ادب پژوهی 1735-8027 زمستان 1394 دانشگاه گیلان
ادب عربی 2251-9238 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
ادب فارسی 2251-9262 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
ادب نامه تطبیقی 2423-4559 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
ادبیات پارسی معاصر 2383-0549 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ادبیات پایداری 2008-6881 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
|
 • pISSN: 1024-2647
  فصلنامه علمی-ترویجی هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  مدیر مسئول: دکتر جلیل گلشن
  سردبیر: دکتر مهناز اشرفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2251-7898
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: محمد قطبی جشوقانی
  سردبیر: دکتر حبیب رضا ارزانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-4374
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا زالی
  سردبیر: دکتر محمود عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1398)
 • pISSN: 2345-2803
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر محمود عباسی
  سردبیر: آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 32 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-8027
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نیکویی
  سردبیر: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال