فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف آ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آب و توسعه پایدار 2423-5474 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
آب و خاک 2008-4757 خرداد و تیر 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
آب و فاضلاب 1024-5936 مهر و آبان 1398 مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
آبزیان زینتی 2423-4575 تابستان 1398 انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
آبیاری و زهکشی ایران 2008-7942 خرداد و تیر 1398 انجمن آبیاری و زهکشی ایران
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی 2322-4746 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
آسیب شناسی گفتار و زبان 2345-4369 تابستان 1393 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده‬ 2423-4850 بهار و تابستان 1397 دانشگاه کردستان
آفات و بیماریهای گیاهی 1026-5007 اسفند 1397 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
آفاق الحضاره الاسلامیه 1562-6822 الصیف و الخریف 2018 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آفاق امنیت 2537-1857 بهار 1397 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
آفاق علوم انسانی 2538-4278 مرداد 1398 دکتر سیدامیر موسوی
آفاق مهر 1735-0379 تابستان و پاییز 1396 جامعه المصطفی العالمیه
آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2345-5845 پاییز و زمستان 1396 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 بهار 1398 دانشگاه گلستان
آمایش سرزمین 2008-7047 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
آمایش محیط 2008-613X بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 2345-2897 پاییز 1398 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
آموزش پرستاری خرداد و تیر 1398 انجمن علمی پرستاری ایران
آموزش پزشکی 2322-4940 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی بابل
|
 • pISSN: 2423-5474
  دوفصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر ناصر شاهنوشی
  سردبیر: دکتر بیژن قهرمان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (1397)
 • pISSN: 1024-5936 eISSN: 2383-0905
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
  مدیر مسئول: مهندس عباس پیراینده
  سردبیر: دکتر احمد ابریشم چی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 122 (مهر و آبان 1398)
 • pISSN: 2423-4575
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی ماهیان زینتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر شهرام دادگر
  سردبیر: دکتر محمود بهمنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2537-1857 eISSN: 2645-5250
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی برزنونی
  سردبیر: دکتر سیدیحیی صفوی همامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (بهار 1397)
 • pISSN: 1735-0379
  فصلنامه فرهنگی و اجتماعی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
  سردبیر: علی الله اکبری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (تابستان و پاییز 1396)
 • pISSN: 2538-5739 eISSN: 2538-4821
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گلستان
  مدیر مسئول: دکتر خدارحم بزی
  سردبیر: دکتر جعفر میرکتولی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-613X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال