|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست نشريات داراي متن

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست نشريات همراه با متن کامل يا گزيده مقالات
 
 

 

 
شما مي توانيد متن كامل و يا برخي از مقالات نشريات زير را در اين سايت مطالعه نماييد.
 
 
  • اين فهرست مربوط به نشرياتی است که متن شماره های اخير آنها در سايت موجود است.
    مجلات متعدد ديگری نيز فعلا به درج متن شماره های پيشين خود در اين سايت اکتفا نموده اند.
  • عده ای از مديران نشريات متن برخی از مقالات هر شماره خود را انتخاب و برای درج در سايت در اختيار ما قرار داده اند.
  • اين سايت آمادگی خود را برای درج متن کامل مقالات 20 شماره گذشته و شماره های آتی نشريات عضو به صورت رايگان اعلام می دارد. مديران محترم نشريات برای هماهنگی با شماره پشتیبانی سايت تماس بگيرند.
  • برای دسترسی به متن مقالات موجود  لازم است عضو سايت شده و اشتراک طلايي يکساله سايت را خريداری نماييد.
  • نشرياتی که متن آنها در سايت موجود نيست هنوز تمايلي به همکاری با سايت ندارند. اميدواريم در آينده نزديک شاهد حضور همه مجلات کشور در اين سايت باشيم.
  • ترتيب نمايش عناوين در هر گروه بر حسب  الفباست.

 

 
 نشريات تخصصي در همه موضوعات
 پژوهش هاي نوين علوم انساني / New Humanities Research(دوماهنامه )
 بازخورد(ماهنامه )
 دانش ها و آموزه هاي قرآن و حديث(فصلنامه )
 قند پارسي(فصلنامه ادبيات)
 مديريت محيط زيست و توسعه پايدار(سالنامه محيط زيست)
 Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal(فصلنامه )
 نقد كتاب علوم انساني(فصلنامه )
 رخسار زبان(فصلنامه )
 7 دانگ(ماهنامه )
 نقد كتاب ادبيات و هنر(دوفصلنامه )
 نقشه و اطلاعات مكاني گيلان / Mapping and Geospatial Information Journal of Guilan(فصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در مهندسي صنايع(فصلنامه مهندسي صنايع)
 آموزش پژوهي / Journal of Education Studies(فصلنامه )
 صنعت نوين مرغداري(دوماهنامه اقتصادي ، كشاورزي)
 Socio Spatial Studies / Journal of Socio Spatial Studies(فصلنامه هنر و معماري)
 Advance Researches in Civil Engineering(فصلنامه مهندسي عمران)
 راهبرد سياسي(فصلنامه )
 امنيت الكترونيك(فصلنامه )
 عدل و انصاف(فصلنامه )
 مديريت راهبردي دانش سازماني / Journal of Srtategic Managment of Oraganizatio Knowledge(فصلنامه )
 پژوهش هاي علوم فني و كشاورزي(فصلنامه فني و مهندسي كشاورزي)
 جغرافيا و روابط انساني / Geography and Human Relations(فصلنامه جغرافيا)
 رويكردهاي نوين در تحقيقات علوم پايه، فني و مهندسي(ماهنامه ترويج علم)
 آناليز سازه - زلزله(فصلنامه )
 تحقيقات حقوقي قانون يار / JOURNAL LAW RESEARCH OF GHANONYAR (دوفصلنامه )
 Horticulture and Postharvest Research / Journal of Horticulture and Postharvest Research(دوفصلنامه كشاورزي - توليدات گياهي)
 فرهنگ و ارتقاي سلامت / Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 مطالعات باستان شناسي پارسه / imanimo2[at]gmail.com(فصلنامه )
 سلامت و سالمندي خزر / Journal of Caspian Health and Aging(فصلنامه سلامت و سالمندي)
 آموزش زبان، ادبيات و زبان شناسي / Journal of Language Teaching, Literature & Linguistics(دوفصلنامه )
 دانشكده پزشكي زابل / Journal of Zabol Medical School(فصلنامه پزشكي)
 مطالعات كاربردي در علوم اجتماعي و جامعه شناسي / Journal of Applied Studies in Social Sciences and Sociology(فصلنامه )
 پژوهش هاي گردشگري و توسعه پايدار(فصلنامه گردشگري)
 آموزه هاي حقوقي گواه(دوفصلنامه )
 توسعه فضاهاي پيراشهري(دوفصلنامه جغرافيا)
 سپهر سياست(فصلنامه )
 ميراث طاها(دوفصلنامه )
 نوين سلامت / Novin Health Journal(دوفصلنامه )
 چشم انداز حسابداري و مديريت / Journal of Accounting and Management vision(فصلنامه )
 Electronic Journal of Medicine / International Electronic Journal of Medicine(دوفصلنامه پزشكي)
 تحول در علوم انساني / Journal of Evolution in Humanities(دوفصلنامه فلسفه)
 International Journal of Applied Arts Studies(فصلنامه هنر و معماري)
 داستان شيراز(فصلنامه فرهنگي, هنري)
 مطالعات نوين بانكي / Quarterly Journal of Advanced Banking Studies(فصلنامه بانكداري)
 فقه و حقوق خصوصي(دوفصلنامه )
 مطالعات تطبيقي قرآن كريم و متون مقدس(دوفصلنامه اديان و مذاهب)
 مديريت عمليات خدمات(فصلنامه )
 Research in Dental and Maxillofacial Sciences / Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences(فصلنامه )
 مطالعات عمران شهري / Journals of Urban Development studies(فصلنامه )
 Contemporary Literary and Cultural Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات آسياي جنوب غربي(فصلنامه )
 Political Science / International Journal of Political Science(فصلنامه علوم سياسي)
 علوم حركتي و رفتاري / Journal of Motion and Behavioral Sciences(فصلنامه علوم ورزشي و روان شناسي)
 پژوهش هاي راهبردي انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات مالي و بانكداري اسلامي / Journal of Islamic Finance and Banking Studies(فصلنامه )
 جستارنامه ادبيات تطبيقي(فصلنامه )
 Men s Health Journal / Men's health journal(سالنامه پزشكي)
 Chronic Diseases Journal(فصلنامه )
 International Journal of Foreign Language Teaching and Research(فصلنامه )
 Evidence Based Health Policy, Management and Economics / Journal of Evidence Based Health Policy, Management and Economics(فصلنامه )
 International Journal of Language Testing(دوفصلنامه آزمون سازي زبان, ارزشيابي و روان سنجي)
 International Journal of Management, Accounting and Economics(ماهنامه مديريت, حسابداري, اقتصاد)
 nephropathology / Journal of nephropathology(فصلنامه )
 Advanced Journal of Emergency Medicine(فصلنامه )
 Disaster and Emergency Research / Journal of Disaster and Emergency Research(دوفصلنامه )
 Pure Life(فصلنامه مطالعات اسلامي)
 Traditional and Integrative Medicine(فصلنامه )
 Analytical Research in Clinical Medicine / Journal of Analytical Research in Clinical Medicine(فصلنامه )
 Patient safety and quality improvement / Journal Of Patient safety and quality improvement(فصلنامه )
 Reviews in Clinical Medicine(فصلنامه )
 Communication in Combinatorics and Optimization / Communications in Combinatorics and Optimization(دوفصلنامه )
 Social Behavior Research & Health(دوفصلنامه )
 Clinical and Basic Research / Journal of Clinical and Basic Research(فصلنامه )
 Iranian Journal of health, Safety and environment(فصلنامه بهداشت, ايمني, بهداشت محيط, بهداشت حرفه اي)
 Nutrition and Food Security / Journal of Nutrition and Food Security(فصلنامه )
 Iranian Journal of Language Teaching Research(دوفصلنامه زبان و ادبيات انگليسي)
 Frontiers in Biomedical Technologies(دوفصلنامه مهندسي پزشكي, فيزيك پزشكي, پزشكي, دندانپزشكي)
 Hyperstructures / Journal of Hyperstructures(دوفصلنامه )
 Algebra and Related Topic / Journal of Algebra and Related Topic(دوفصلنامه )
 communications in catalysis(دوفصلنامه علوم پايه و شيمي)
 Advances in Computer Research / Journal of Advances in Computer Research(فصلنامه )
 International Journal of Cardiovascular Practice(فصلنامه )
 International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials(فصلنامه )
 International Biological and Biomedical Journal(فصلنامه زيست شناسي, پزشكي و پيراپزشكي)
 Dental Clinical and Experimental Journal(دوفصلنامه )
 Global Analysis and Discrete Mathematics(دوفصلنامه )
 Otorhinolaryngology and Facial Plastic Surgery / Journal of Otorhinolaryngology and Facial Plastic Surgery(دوفصلنامه )
 Mathematical Nanoscience / Journal of Mathematical Nanoscience(دوفصلنامه )
 Computer and Knowledge Engineering / Journal of Computer and Knowledge Engineering(دوفصلنامه )
 Academic Journal of Surgery(دوفصلنامه جراحي)
 آرشيو ملي(فصلنامه )
 Archives Of Occupational Health(فصلنامه )
 آزمايشگاه و تشخيص(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 آسانسور، پله برقي و بالابر(ماهنامه خبري ,تحليلي, اطلاع رساني, آموزشي, پژوهشي)
 آسيب شناسي، مشاوره و غني سازي خانواده? / Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal(دوفصلنامه )
 آفاق علوم انساني(ماهنامه )
 آلومينيوم(هفته نامه خبري, اقتصادي)
 آموزش مهندسي ايران / Iranian Journal of Engineering Education(فصلنامه توسعه كمي و كيفي آموزش مهندسي)
 آموزش پزشكي(دوفصلنامه )
 Foreign Language Teaching and Translation Studies / Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies(دوفصلنامه زبان و ادبيات انگليسي)
 آموزه هاي نهج البلاغه(دوفصلنامه )
 Sahand Communications in Mathematical Analysis(فصلنامه )
 آينه پژوهش(دوماهنامه نقد كتاب, كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه فرهنگ...)
 اخبار فلزات(ماهنامه خبري, پژوهشي, تحليلي)
 اخبار مالي(فصلنامه در حوزه بازارهاي پولي - مالي)
 كارنامه ادب پارسي(دوفصلنامه )
 ادبيات دفاع مقدس / 2645-3819(دوفصلنامه )
 Majlesi Journal of Telecommunication Devices(فصلنامه )
 ارتباطات پويا(ماهنامه )
 استراتژي راهبردي جنگل / Forest Strategical Approchment Journal(فصلنامه كشاورزي و دامپروري)
 اسفار(دوفصلنامه فلسفه دين, الهيات و دين پژوهي)
 اسلام و مطالعات اجتماعي(فصلنامه )
 اسلام و مديريت / Semi-annual Journal of Islam and Management(دوفصلنامه )
 اسوه(ماهنامه فرهنگي ,سياسي,اجتماعي)
 اشارات(دوفصلنامه )
 اطلاع(ماهنامه اطلاع رساني و بانكهاي اطلاعاتي)
 اطلاع رساني پزشكي نوين(دوفصلنامه )
 اعلام و اطفاء حريق(ماهنامه خبري ,تحليلي, اطلاع رساني آموزشي و پژوهشي)
 افلاك (دانشگاه علوم پزشكي لرستان، دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد)(دوفصلنامه )
 اقتصاد و بيمه(ماهنامه )
 اقتصاد سبز(ماهنامه )
 اقتصاد شهر(فصلنامه اطلاع رساني, پژوهشي شهرداري)
 اقتصاد انرژي(دوماهنامه )
 اقتصاد و جامعه(فصلنامه )
 الماس(فصلنامه اولين نشريه تخصصي چيني, سراميك, كاشي, شيشه و سفال)
 امان(دوماهنامه )
 انجمن بتن ايران(فصلنامه )
 انديشه اصلاح(ماهنامه فرهنگي ,مسائل اجتماعي)
 انديشه سياسي در اسلام(فصلنامه سياسي (اجتماعي))
 Energy & Environment / Iranica Journal of Energy & Environment(فصلنامه )
 Human, Environment and Health Promotion / Journal of Human, Environment and Health Promotion(فصلنامه )
 انشا و نويسندگي(ماهنامه )
 ايراس(گاهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي)
 ايران پاك(ماهنامه فرهنگي ,اجتماعي)
 Distance Education / Journal of Iranian Distance Education(فصلنامه )
 با ترانه(ماهنامه فرهنگي و هنري)
 بارثاوا(ماهنامه تئاتر, سينما و ادبيات)
 بازار و سرمايه / CAPITAL & MARKET(ماهنامه )
 بازار چرم و كفش(ماهنامه اقتصادي)
 بازار توليد و تجارت آزاد(ماهنامه اجتماعي, اقتصادي)
 بازي و اسباب بازي(ماهنامه بازي و سرگرمي)
 باستان شناسي ايران(دوفصلنامه )
 بررسي هاي حسابداري(فصلنامه )
 برزگر(ماهنامه كشاورزي, دامپروري)
 برق و روشنايي(ماهنامه تاسيسات روشنايي, نورپردازي)
 بسپار(دوماهنامه علوم و صنايع رنگ و رزين و چسب)
 بندر و دريا(ماهنامه )
 بورس(ماهنامه اقتصادي, مالي)
 بورس و بانك(ماهنامه تخصصي, خبري, تحليلي و علمي)
 بوم شناسي گياهان زراعي(فصلنامه )
 بهائي شناسي(فصلنامه فرهنگي, اجتماعي در نقد بهائيت)
 بهبود(فصلنامه علمي, فني, تحليلي, خبري)
 بهداشت روان(فصلنامه آموزشي, روانپزشكي, روانشناسي, اجتماعي, تربيتي)
 بهداشت در عرصه(فصلنامه پيراپزشكي)
 Environmental Health and Sustainable Development / Journal of Environmental Health and Sustainable Development(فصلنامه )
 بهداشت خانواده(فصلنامه بهداشت خانواده)
 بهداشت كار و ارتقاي سلامت / Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion(فصلنامه )
 بهورز(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 به هنگام(فصلنامه علمي - تخصصي دريايي)
 Zoonotic Diseases / Journal of Zoonotic Diseases(فصلنامه )
 new Chemistry / International Journal of new Chemistry(فصلنامه )
 Musculoskeletal Pain prevention / International Journal of Musculoskeletal Pain prevention(فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))
 Human Capital in Urban Management / International Journal of Human Capital in Urban Management(فصلنامه )
 Medical Reviews / International Journal of Medical Reviews(فصلنامه )
 Research in English Education / International Journal of Research in English Education(فصلنامه آموزش زبان انگليسي)
 Medical Laboratory / International Journal of Medical Laboratory(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 Health and Life Sciences / International Journal of Health and Life Sciences(دوفصلنامه )
 Economics and Management Studies / International Journal of Economics and Management Studies(فصلنامه )
 Sport Sciences for Health / International Journal of Sport Sciences for Health(فصلنامه )
 Academic Research in Computer Engineering / International Journal of Academic Research in Computer Engineering(دوفصلنامه )
 بيومكانيك ورزشي / Journal of Sport Biomechanics(فصلنامه )
 پاسدار اسلام(ماهنامه عقيدتي, فرهنگي, سياسي, اجتماعي)
 پايش سبك زندگي(دوماهنامه فرهنگي اجتماعي سبك زندگي ويژه فعالان و مديران...)
 پرتو بصير(دوماهنامه چشم پزشكي)
 پرتو وحي(دوفصلنامه )
 پردازش(ماهنامه خبري, تحليلي و اطلاع رساني)
 پرستاري، مامايي و پيراپزشكي / Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty(فصلنامه )
 پرستاري گروههاي آسيب پذير / Nursing Journal of the vulnerable(فصلنامه )
 پژوهش نامه معارف حسيني / journal of Husayni Research studies(فصلنامه )
 پژوهش هاي نوين علوم مهندسي(ماهنامه صنعت و علوم فناوري هاي نوين)
 پژوهش هاي عمران و محيط زيست / Civil and Environmental Researches(دوفصلنامه )
 پژوهش در بهداشت محيط / Journal of Research in Environmental Health(فصلنامه )
 پژوهش حسابداري / Journal of Accounting Research(فصلنامه )
 پژوهشهاي راهبردي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي منطقه اي(فصلنامه )
 پژوهش در حسابداري و علوم اقتصادي / Research in Accounting and Economic Sciences Journal (فصلنامه )
 پژوهش ملل(ماهنامه )
 پژوهش هاي مكاني فضايي(فصلنامه )
 پژوهش هاي حقوقي قانون يار(فصلنامه )
 پژوهش در هنر و علوم انساني(دوماهنامه )
 پژوهش هاي كيفي در برنامه درسي(فصلنامه )
 Research in English Language Pedagogy(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي(فصلنامه )
 پژوهش سلامت / Health Research Journal(فصلنامه )
 پژوهشنامه حج و زيارت / Hajj and Ziarah Research Journal(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم(دوفصلنامه اطلاع رساني و تحليلي)
 پژوهش نامه تربيت تبليغي / education and propagation journal(فصلنامه )
 پژوهشنامه تربيتي(فصلنامه )
 پژوهش نامه ميان رشته اي فقهي(دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامي)
 پژوهش نامه علوم حديث تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي روان شناختي در مديريت(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه كاشان(دوفصلنامه )
 Iran Surface Coatings Magazine(فصلنامه فني, تخصصي)
 پيام آلكان / Payam Alkan(فصلنامه كشاورزي)
 پيام اتاق اروميه(ماهنامه خبري و آموزشي)
 پيام بهارستان(دوفصلنامه متن پژوهي)
 پيام دريا(ماهنامه اقتصادي)
 پيام زن(ماهنامه ويژه مسائل زنان و خانواده)
 پيام سبزانديشان(فصلنامه پژوهشي, فرهنگي)
 پيام فولاد(فصلنامه )
 پيش به سوي كشاورزي اقتصادي(ماهنامه حوزه كشاورزي و دامپروري - صنايع كشاورزي)
 پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري(ماهنامه )
 پيشرفت هاي نوين در روانشناسي، علوم تربيتي و آموزش و پرورش(ماهنامه )
 پيكره(دوفصلنامه )
 پيك هوافضا(فصلنامه فني مهندسي)
 پيوست(ماهنامه )
 تاريخ سياست و رسانه(فصلنامه )
 تاريخ شفاهي(دوفصلنامه )
 تاريخ پژوهي(فصلنامه )
 تاريخ نامه انقلاب / Journal of Tarikhname-Ye Enghelab(دوفصلنامه )
 تازه هاي اقتصاد(فصلنامه اقتصادي)
 تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي / New Cellular & Molecular Biotechnology Journal(فصلنامه )
 تازه هاي دام و طيور و آبزيان(دوماهنامه دام و طيور و آبزيان و صنايع غذايي)
 تاسيسات بهداشتي(ماهنامه )
 تامين اجتماعي(فصلنامه )
 تبليغات بازرگاني(ماهنامه اجتماعي, فرهنگي, اقتصادي, سياسي و هنري)
 تجارت الكترونيكي و رايانه(ماهنامه تجارت الكترونيكي , IT, اينترنت و كامپيوتر)
 تجهيزات ساختمان(ماهنامه فني و مهندسي)
 Tourism And Hospitality Research / Journal Of Tourism And Hospitality Research(فصلنامه )
 Caspian Journal of Health Research(فصلنامه )
 Rheumatology Research(فصلنامه )
 تحقيقات كاربردي علوم ورزش بدون مرز(فصلنامه تربيت بدني)
 Hospital Practices and Research(فصلنامه )
 تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي / Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature(فصلنامه )
 تحقيقات روابط عمومي(دوماهنامه علوم انساني)
 Applied Research on Industrial Engineering / Journal of Applied Research on Industrial Engineering(فصلنامه )
 تحقيقات حقوقي معاهده(فصلنامه )
 تحقيقات سلامت در جامعه(فصلنامه )
 تحقيقات در ارولوژي(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي - كليه و مجاري ادرار)
 Iran Agricultural Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات بيماري هاي گياهي(دوفصلنامه )
 تحقيقات علوم زراعي در مناطق خشك / Journal of Crop Science Research in Arid Regions(دوفصلنامه )
 تحليل مالي(دوفصلنامه )
 ترجمان وحي(دوفصلنامه فرهنگي, اجتماعي)
 تشخيص آزمايشگاهي(ماهنامه پزشكي, پيرا پزشكي)
 تشريفات(دوماهنامه هتلداري و گردشگري)
 تصميم گيري و تحقيق در عمليات(فصلنامه )
 تغذيه و بيوشيمي آبزيان / Journal of Nutrition and Biochemistry of Aquatic(فصلنامه )
 تفسير پژوهي(دوفصلنامه )
 تفكر معماري(دوماهنامه هنر و دانش معماري)
 توان ياب(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 توسعه پرستاري در سلامت / Nursing development in health(دوفصلنامه )
 توسعه تاسيسات و تجهيزات(فصلنامه )
 تهويه و تاسيسات(ماهنامه )
 تهويه مطبوع(ماهنامه خبري ,تحليلي, اطلاع رساني, آموزشي, پژوهشي)
 تهويه و تبريد(ماهنامه تخصصي حرارت و برودت)
 تيتر صبح(ماهنامه اقتصادي)
 جاده هاي سبز(ماهنامه سفر, گردشگري و صنعت حمل و نقل)
 جستارهاي شهرسازي(دوفصلنامه تحليلي, پژوهشي, معماري و شهرسازي)
 پژوهشنامه ادبيات داستاني(فصلنامه )
 جستارهاي اجتماعي(دوفصلنامه )
 جغرافيا و مطالعات محيطي / Journal of Geography and Environmental Studies(فصلنامه )
 جنگ صنعت و فناوري(دوماهنامه تحليلي, پژوهشي, اطلاع رساني)
 جوشكاري(فصلنامه )
 جهان كتاب(ماهنامه علوم انساني)
 جهان گستر(ماهنامه علم, تكنولوژي, اطلاع رساني)
 جهان معدن / Jahane Madan(ماهنامه )
 جهان نوين(فصلنامه علوم انساني, مديريت)
 چاپ و تبليغات(ماهنامه )
 چاپ و نشر(ماهنامه )
 چدن و فولاد(ماهنامه )
 چراغ روشن(ماهنامه سياسي , اجتماعي)
 چشم انداز ايران(دوماهنامه سياسي, راهبردي)
 چيلان(ماهنامه خبري و تحليلي)
 حديث حوزه(دوفصلنامه )
 حرارت و برودت(ماهنامه خبري, تحليلي, اطلاع رساني, آموزشي و پژوهشي)
 حسابدار رسمي(فصلنامه حسابداري و حسابرسي)
 حسابرس(دوماهنامه اطلاع رساني و پژوهشي)
 حضور(فصلنامه فرهنگي, سياسي, اجتماعي, هنري)
 حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي(دوفصلنامه )
 حقوق بشر(دوفصلنامه )
 حقوق و فقه / Journal of law and jurisprudence(فصلنامه )
 حوزه(دوفصلنامه ويژه حوزه هاي علوم ديني)
 خانه خوبان(ماهنامه ويژه همسران)
 خبرنامه انجمن رياضي ايران(فصلنامه خبري)
 خبرنامه انجمن آمار ايران / Iranian Statistical Society Newsletter(فصلنامه )
 15 خرداد(فصلنامه تخصصي در حوزه تاريخ پژوهي ايران معاصر)
 خط(دوماهنامه )
 خواندني(ماهنامه اقتصادي, اجتماعي, سياسي, پژوهشي, خبري)
 خيمه(ماهنامه ديني, فرهنگي و مجالس حسيني)
 دادرسي(ماهنامه حقوقي, فرهنگي و اجتماعي)
 داستان خلاقانه ي سال (حيرت)(سالنامه فرهنگي, هنري)
 دامپزشك / veterinarian Journal(دوماهنامه )
 دامداران ايران(ماهنامه فني , اقتصادي)
 دام و كشت و صنعت(ماهنامه كشاورزي)
 دانش ارزيابي(فصلنامه )
 دانش انتظامي خراسان جنوبي(فصلنامه )
 دانش بنيان(ماهنامه آموزشي, علمي, خبري, تحليلي, اقتصاد دانش بنيان)
 دانش غذا و كشاورزي(ماهنامه اطلاع رساني, تحليلي, آموزشي, خبري)
 دانش نما(ماهنامه فني - تخصصي)
 دانش و پژوهش حقوقي(دوفصلنامه )
 دانش يوگا(ماهنامه سلامت تن و روان)
 درسهايي از مكتب اسلام(ماهنامه )
 دستاورد صنعت(ماهنامه )
 دنياي پردازش(ماهنامه فني مهندسي عمران, انرژي و مخابرات)
 دنياي چاپ(ماهنامه فني مهندسي چاپ, بسته بندي و نشر)
 دنياي لاستيك و تاير(ماهنامه )
 دنياي اسب / World of Horses(دوماهنامه ورزشي)
 دنياي آبزيان(فصلنامه )
 ديد برتر(دوماهنامه اقتصادي, فرهنگي)
 رابط سلامت(فصلنامه )
 رازي(ماهنامه دارويي, علمي, اجتماعي)
 رازينوس(ماهنامه )
 رامش روان(ماهنامه روانشناسي, اجتماعي و فرهنگي)
 راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي / Development Strategies in Medical Education(دوفصلنامه )
 راهبران(ماهنامه خبري و آموزشي)
 راهبردهاي مديريت در نظام سلامت(فصلنامه )
 راهبردهاي توسعه روستايي(فصلنامه )
 راه و ساختمان(ماهنامه مديريت پروژه, عمران, معماري و شهرسازي)
 رسائل(فصلنامه )
 رشد آموزش ابتدايي(ماهنامه علوم تربيتي (ويژه آموزگاران ابتدايي و كارشناسان...)
 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش مشاور مدرسه(فصلنامه )
 رشد آموزش پيش دبستاني(فصلنامه آموزشي, تحليلي و اطلاع رساني)
 رشد آموزش زبان و ادب فارسي(فصلنامه )
 رشد آموزش تاريخ(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش رياضي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش تربيت بدني(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش علوم اجتماعي(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش زيست شناسي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش فني و حرفه اي و كاردانش(فصلنامه )
 رشد آموزش جغرافيا(فصلنامه علوم انساني)
 رشد آموزش فيزيك(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش شيمي(فصلنامه علوم پايه)
 رشد آموزش هنر(فصلنامه )
 رشد برهان رياضي (براي دانش آموزان دوره متوسطه اول)(ماهنامه علوم پايه)
 رشد برهان رياضي (براي دانش آموزان دوره متوسطه دوم)(ماهنامه علوم پايه)
 رشد تكنولوژي آموزشي(ماهنامه فرهنگي)
 رشد جوانه(فصلنامه علوم انساني)
 رشد مدرسه فردا(ماهنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات)
 رشد مديريت مدرسه(فصلنامه علوم انساني)
 رشد معلم(ماهنامه فرهنگي, مسائل اجتماعي)
 روانشناسي و روانپزشكي شناخت(دوماهنامه )
 روانشناسي تحليلي شناختي / Journal of Analytical - Cognitive Psychology(فصلنامه )
 روانشناسي و هنر(فصلنامه )
 روزنامه نگاري الكترونيك(فصلنامه )
 روزنامك(ماهنامه فرهنگي - معلومات عمومي)
 روزهاي زندگي بچه ها(ماهنامه )
 روشهاي هوشمند در صنعت برق / Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology(فصلنامه )
 روند اقتصادي(ماهنامه فرهنگي, اقتصادي, اجتماعي)
 رويكردهاي پژوهشي نوين در مديريت و حسابداري / Journal of New research approaches in management and accounting(فصلنامه حوزه علوم انساني, مديريت)
 رويكردهاي نوين در مهندسي عمران / Journal of New Approaches in Civil Engineering(فصلنامه )
 رويه قضايي حقوق كيفري(دوفصلنامه )
 رويه قضايي حقوق خصوصي / Private Law Precedent(دوفصلنامه )
 ره آورد گيل(ماهنامه علوم انساني (تاريخ))
 ره آورد نور(فصلنامه اطلاع رساني, آموزشي و مطالعات رايانه اي علوم...)
 ره آورد سلامت / Rahavard Salamat Journal (دوفصلنامه )
 رهبري و مديريت آموزشي / Quarterly Journal Of Educational Leadership & Administration(فصلنامه )
 رهيافت سلامت(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 رهيافت فرهنگ ديني / Journal of Religious Culture Approach(فصلنامه جامعه شناسي)
 Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances / Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances(دوفصلنامه علوم انساني (زبان و ادبيات انگليسي))
 زراعت و اصلاح نباتات ايران / Journal of Agronomy and Plant Breeding(فصلنامه )
 زنده رود(فصلنامه فرهنگ, ادب و تاريخ)
 زيبازي(فصلنامه )
 زيبايي شناسي ادبي / Journal of Literary Aesthetics(فصلنامه پژوهشي ادبي)
 زيست شناسي سلولي و ملكولي گياهي / Cellular & Molecular Plant Biology Journal(فصلنامه زيست شناسي)
 زيست شناسي جانوري(فصلنامه )
 ساختمان و تجهيزات روز(ماهنامه )
 ساختمان(ماهنامه آموزشي خبري پژوهشي و تحليلي صنعت ساختمان)
 ساخت و توليد(دوماهنامه )
 سازمان نظام پزشكي مشهد (سيمرغ سپيد)(فصلنامه مسائل صنفي و مشكلات جامعه پزشكي)
 Structural Engineering and Geotechnics / Journal of the Structural Engineering and Geotechnics (دوفصلنامه )
 سالمندشناسي(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي و پرستاري)
 سبز زيست(دوماهنامه كشاورزي و دامپروري)
 سخن جامعه(فصلنامه )
 سراج منير(فصلنامه )
 سرباز(ماهنامه فرهنگي, اجتماعي)
 سرعت(ماهنامه )
 سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع(ماهنامه سيستم هاي سرمايشي, گرمايشي و تهويه مطبوع)
 سفر(ماهنامه )
 Safinah al-nejat(فصلنامه )
 سلامت اجتماعي و اعتياد / Social Health and Addiction(فصلنامه )
 Elderly Health Journal(دوفصلنامه پرستاري (پيراپزشكي) , سلامت سالمندي)
 سلفي پژوهي / Journal of Salafist Studies(دوفصلنامه )
 سواد سلامت(فصلنامه )
 سياستنامه مفيد(دوفصلنامه )
 سيره پژوهي اهل بيت(دوفصلنامه )
 Majlesi Journal of Mechatronic Systems(فصلنامه )
 سيماي بانكداري(ماهنامه علوم انساني, اقتصاد و بانكداري اسلامي)
 سيماي دام، طيور و آبزيان(دوماهنامه )
 شباك(ماهنامه )
 شبكه(ماهنامه )
 Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering / Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering(فصلنامه )
 شفاي دل(دوفصلنامه )
 شكار و ماهيگيري(فصلنامه آموزشي, اطلاع رساني)
 شكوفه(ماهنامه كشاورزي)
 شهر و ساختمان(ماهنامه فني و مهندسي, آموزشي, پژوهشي, خبري و اطلاع رساني)
 شهر و منظر / City & Landscape(فصلنامه اطلاع رساني, آموزشي و پژوهشي)
 مطالعات تاريخي قرآن و حديث / Journal of Quran and Hadith Historical Studies(دوفصلنامه )
 صرع و سلامتي(فصلنامه علمي, آموزشي و اجتماعي)
 صف(ماهنامه نظامي, فرهنگي و اجتماعي, ارتش)
 صنايع چوب و كاغذ / Iran Wood & Paper Indstry Magazine(ماهنامه فني - مهندسي صنايع چوب, مبلمان و كاغذ ايران)
 صنايع زيرساخت هاي كشاورزي، غذايي، دام و طيور (دامپروران)(ماهنامه كشاورزي, صنايع غذايي و دام و طيور)
 صنعت ترجمه / translation industry Quarterly Magazine (فصلنامه )
 صنعت چرم(دوماهنامه فني, مهندسي,آموزشي, پژوهشي و اطلاع رساني انجمن...)
 صنعت چوب ايران(فصلنامه فني, مهندسي)
 صنعت صدا و تصوير(دوماهنامه فني مهندسي)
 صنعت كفش(ماهنامه فني, مهندسي)
 صنعت لوله(ماهنامه تخصصي و اطلاع رساني)
 صنعت نساجي و پوشاك(ماهنامه علمي, فني, اقتصادي)
 صنعت نسوز(فصلنامه )
 صنعت و كارآفريني(ماهنامه خبري , آموزشي و تحليلي)
 صنعت هوشمند(ماهنامه علمي - تخصصي كنترل و اتوماسيون صنعتي)
 صنوبر(فصلنامه )
 طب اورژانس ايران / Iranian Journal of Emergency medicine(سالنامه )
 طب پيشگيري(دوفصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 طب در ورزش(فصلنامه )
 Advanced Herbal Medicine(فصلنامه )
 طبيعت ايران(دوماهنامه )
 طعم زندگي(فصلنامه اجتماعي, فرهنگي)
 طنين سلامت(فصلنامه )
 عرفانيات در ادب فارسي (ادب و عرفان)(فصلنامه )
 عصر انديشه(ماهنامه فرهنگ و علوم انساني)
 عصر تراكنش(ماهنامه علوم انساني)
 علامه(دوفصلنامه علمي و تخصصي)
 علم زبان / Journal of Language Science(دوفصلنامه آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان و فرهنگ و...)
 علم سنجي كاسپين / Caspian Journal of Scientometrics(دوفصلنامه )
 علمي پژوهان / Pajouhan Scientific Journal(فصلنامه )
 علوم ادبي / Journal of Literary Studies(دوفصلنامه )
 علوم اجتماعي / Journal of Social Sciences(فصلنامه )
 علوم پيراپزشكي و بهداشت نظامي / Paramedical Sciences and Military Health(فصلنامه )
 علوم جغرافيايي / Journal of Geographical Science(دوفصلنامه )
 علوم زمين و معدن(ماهنامه خبري ,تحليلي ,آموزشي و اطلاع رساني)
 علوم مراقبتي نظامي / Journal of Military Caring Sciences(فصلنامه پرستاري)
 علوم و مهندسي محيط زيست(فصلنامه علوم پايه)
 علوم و فنون مديريت اطلاعات(فصلنامه )
 علوم و صنايع شيميايي گام پارت(فصلنامه صنايع شميايي)
 علوم و فناوري پسته / Journal of Pistachio Science and Technology(دوفصلنامه )
 عمران رهاب(فصلنامه صنعت ساختمان)
 عيار پژوهش در علوم انساني(دوفصلنامه )
 Modern Processes in Manufacturing and Production / Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production(فصلنامه )
 فرهنگ پويا(فصلنامه فرهنگي, اجتماعي, سياسي)
 فصلنامه قرآني كوثر(فصلنامه فرهنگي, مسائل اجتماعي)
 فقه اهل بيت(فصلنامه )
 فقه، حقوق و علوم جزا(فصلنامه اقتصادي, فرهنگي)
 فقه و اجتهاد(دوفصلنامه فقه و اصول (الهيات))
 فكه(ماهنامه فرهنگي, اجتماعي, سياسي)
 فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي / Information and Communication Technology in Educational Sciences(فصلنامه )
 فناوري نانو(ماهنامه )
 فناوري اطلاعات در طراحي مهندسي / Information Technology on Engineering Design(دوفصلنامه )
 فن و هنر(فصلنامه فني, مهندسي)
 Medical Physiology / Journal of Medical Physiology(دوفصلنامه )
 قالب سازان(دوماهنامه تخصصي ساخت و توليد)
 قانون يار(فصلنامه )
 قرآن پژوهي حسنا(دوفصلنامه تخصصي علوم قرآن و حديث)
 كارآفرينان اميركبير(ماهنامه خبري, آموزشي, اطلاع رساني)
 كارآفرين(ماهنامه خبري ,تحليلي ,آموزشي ,پژوهشي و اطلاع رساني)
 كاربرد شيمي در محيط زيست(فصلنامه )
 كار و جامعه(ماهنامه فرهنگي, اقتصادي, مسائل اجتماعي)
 كاسپين امروز / Caspian Today Magazine(دوماهنامه چيدمان و سبك زندگي)
 كاوشگر(ماهنامه صنعت اپتيك)
 كشاورزي و توسعه پايدار(دوماهنامه آموزشي ,پژوهشي ,اطلاع رساني ,تحليلي)
 كفش تبريز(ماهنامه )
 كنترل كيفيت / Quality Control Magazine(ماهنامه فني و مهندسي)
 كهربا(فصلنامه علوم پايه و فني و مهندسي - صنعت برق)
 كيهان فرهنگي / Kayhan farhangi(ماهنامه فرهنگي, هنري)
 گزارش موسيقي / Music Report Monthly(ماهنامه تخصصي موسيقي)
 گزارش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس(فصلنامه فني, مهندسي)
 گزارش ميراث(دوماهنامه حوزه نقد و تصحيح متون, نسخه شناسي و ايران شناسي)
 گزيده دنياي سراميك(فصلنامه )
 گستره انرژي(ماهنامه )
 گنجينه مجمع(دوماهنامه خبري, اطلاع رساني)
 گياه و زيست بوم(فصلنامه )
 گيلان ما(فصلنامه سياسي, ادبي و فرهنگي)
 لذت فيزيك / Joy of Physics(ماهنامه )
 لعل سرخ(فصلنامه سنگ هاي زينتي و قيمتي و جواهرات)
 لوله و اتصالات(ماهنامه لوله و اتصالات پي وي سي, پوش فيت, پلي پروپيلن و...)
 ماشين(ماهنامه )
 مبدل گرمايي(ماهنامه )
 مجله اقتصادي / Economic Journal(دوماهنامه بررسي مسائل و سياستهاي اقتصادي)
 Food Safety and Hygiene / Journal of Food Safety and Hygiene(فصلنامه )
 Electrical and Computer Engineering Innovations / Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations(دوفصلنامه مهندسي برق و كامپيوتر)
 محدث(فصلنامه اطلاع رساني و خبري)
 محيط زيست و مهندسي آب / Journal of Environment and Water Engineering(فصلنامه علوم پايه و فني و مهندسي - محيط زيست)
 Mathematical Modeling / Journal of Mathematical Modeling (دوفصلنامه )
 مديريت ارتباطات(ماهنامه تحليلي, آموزشي و اطلاع رساني)
 مديريت كيفيت فراگير / Journal of Total Quality Management(دوماهنامه )
 مديريت مهندسي و رايانش نرم(دوفصلنامه )
 مديريت توسعه و تحول / Journal of Development Evolution Management(فصلنامه )
 مديريت بازاريابي / Journal of Marketing Management(فصلنامه )
 مديريت صنعتي(فصلنامه )
 مديريت اطلاعات و دانش شناسي / Knowledge and Information Management(فصلنامه )
 مديريت پسماند سبززيور(فصلنامه )
 مشاور دامپزشك(دوفصلنامه )
 مطالعات معنوي(دوفصلنامه )
 مطالعات عمليات رواني(فصلنامه )
 مطالعات زبان و ادبيات غنايي(فصلنامه )
 مطالعات دانش شناسي(فصلنامه )
 مطالعات محيط زيست، منابع طبيعي و توسعه پايدار(فصلنامه )
 مطالعات كاربردي در علوم مديريت و توسعه / Journal of Applied Studies in Management and Development Sciences(دوماهنامه )
 مطالعات جامعه شناختي جوانان / Sociological Studies of Youth Journal(فصلنامه )
 مطالعات حقوق شهروندي(فصلنامه فرهنگي, اقتصادي, سياسي, اجتماعي)
 مطالعات تاريخي / Historical Studies(فصلنامه )
 مطالعات محيطي هفت حصار(فصلنامه برنامه ريزي شهري, طراحي شهري و معماري)
 مطالعات فقهي و حقوقي زن و خانواده / Jurisprudential and Legal Studies of Woman and Family(دوفصلنامه )
 مطالعات فقه معاصر(دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامي)
 مطالعات نوين كاربردي در مديريت، اقتصاد و حسابداري / New Applied Studies in Management, Economics and Accounting(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي جهان اسلام(فصلنامه )
 پژوهش نامه حقوق بشري(فصلنامه حقوق بشر)
 مطالعات مقارنه اي مذاهب اسلامي(فصلنامه علوم انساني)
 مطالعات خليج فارس(فصلنامه )
 مطالعات سبك شناختي قرآن كريم(دوفصلنامه )
 مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي / Quranic Studies and Islamic Culture(فصلنامه علوم قرآن و حديث)
 مطالعات روان شناسي صنعتي و سازماني / Journal of Industrial and Organizational Psychology Studies(فصلنامه روانشناسي صنعتي و اجتماعي, فرهنگ سازماني, مديريت...)
 مطالعات تطبيقي قرآن پژوهي / Comparative Studies of Quran(دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت كسب و كار هوشمند(فصلنامه )
 مطالعات ادبي متون اسلامي / Journal of Religious Literature and Art Studies(فصلنامه )
 مطالعات آموزشي نما / Journal of Educational Studies (NAMA)(دوفصلنامه )
 معارج(دوفصلنامه )
 معارف منطقي(دوفصلنامه )
 معماري شناسي(ماهنامه علوم پايه و فني و مهندسي - معماري و شهرسازي)
 معماري سبز(فصلنامه )
 Applied and Computational Mechanics / Journal of Applied and Computational Mechanics(فصلنامه )
 مليكا(ماهنامه ويژه امام زمان (عج))
 موج سبز(فصلنامه )
 موج عصر(ماهنامه پژوهشي , فرهنگي)
 موفقيت(دوهفته نامه اجتماعي, علمي, خانوادگي)
 مهندسي پزشكي و تجهيزات آزمايشگاهي(ماهنامه اطلاع رساني, پژوهشي, خبري و آموزشي)
 Majlesi Journal of Electrical Engineering(فصلنامه )
 مهندس مشاور(فصلنامه فني, مهندسي,آموزشي ,پژوهشي)
 مهندسي مديريت(دوماهنامه خبري, تحليلي, آموزشي و پژوهشي)
 ميثاق با كوثر(فصلنامه فرهنگي, اجتماعي, خانواده, جوانان, ورزشي)
 ميراث و گردشگري(فصلنامه )
 ميراث شهاب(فصلنامه كتابشناسي و نسخه شناسي)
 ميراث علمي اسلام و ايران(دوفصلنامه تاريخ علوم و فناوري دوره اسلامي)
 ميقات الحج(دوفصلنامه اجتماعي, سياسي, فرهنگي)
 نامه اتاق بازرگاني(ماهنامه اقتصادي)
 نامه شورا(ماهنامه فرهنگي, سياسي, اجتماعي)
 نبض اقتصاد / Pulseof Economy(ماهنامه اقتصادي)
 نخبگان علوم و مهندسي(ماهنامه حوزه علوم پايه و فني و مهندسي - صنعت و علوم...)
 نداي اسلام(فصلنامه )
 نداي قلم(ماهنامه فرهنگي و اجتماعي)
 نساجي امروز(ماهنامه )
 نشان(فصلنامه طراحي گرافيك, ارتباطات بصري, ديزاين)
 نصوص معاصره(دوفصلنامه )
 نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي(فصلنامه كشاورزي)
 نظام مهندسي معدن(فصلنامه )
 Theory of Approximation and Applications(دوفصلنامه )
 نفت و انرژي(ماهنامه نفت, گاز و پتروشيمي)
 نفت و پالايش(ماهنامه )
 Pediatric Nephrology / Journal of pediatric nephrology(فصلنامه )
 نقد كتاب كودك و نوجوان / children & young adults Quarterly Book Review (فصلنامه )
 نقد كتاب قرآن و حديث / Holy Quran & hadith Quarterly Book Review(فصلنامه نقد كتاب)
 نقد كتاب ادبيات / Literature Quarterly Book Review(فصلنامه نقد و بررسي كتاب)
 نقد و بررسي كتاب تهران(فصلنامه آموزشي, اطلاع رساني, تحليلي در زمينه مسائل...)
 نمايش(ماهنامه تئاتر)
 نوآور(ماهنامه آموزشي, اطلاع رساني, پژوهشي و فناوري روز)
 نويد نو(فصلنامه پزشكي)
 نوين دارو(ماهنامه )
 نيازمنديهاي ساختمان(ماهنامه فني و مهندسي, آموزشي, پژوهشي, خبري و اطلاع رساني)
 نيرو فروز(فصلنامه اختصاصي صنعت برق)
 وقف ميراث جاويدان(فصلنامه فرهنگي, تحقيقي, اجتماعي و تاريخي)
 هديه مهر(دوماهنامه )
 هفت آسمان(دوفصلنامه علوم انساني - اديان و مذاهب)
 هميار(فصلنامه اقتصادي)
 هنر بسته بندي(دوماهنامه آموزشي, پژوهشي, اطلاع رساني)
 هنر زبان(فصلنامه )
 هنر و تجربه(ماهنامه سينما و تئاتر)
 هنر و تمدن شرق(فصلنامه )
 هوزان / Hozan(دوماهنامه تخصصي محيط زيست)
 هيدروژئولوژي / Journal of Hydrogeology(فصلنامه )
 ياد(فصلنامه علوم انساني)
 يافته هاي نوين كشاورزي(فصلنامه )
 يزد و يزدي ها(فصلنامه فرهنگ - اقتصادي, اطلاع رساني , خبري و تحليلي)
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم انساني
 مطالعات طراحي شهري و پژوهش هاي شهري(فصلنامه معماري و شهرسازي)
 دراسات حديثه في نهج البلاغه(دوفصلنامه )
 جغرافياي اجتماعي شهري / Urban Areas Studies (دوفصلنامه )
 System Management / Journal of System Management(فصلنامه مديريت)
 Iranian Journal of English for Academic Purposes(دوفصلنامه )
 Money & Economy / Journal of Money & Economy(فصلنامه )
 Advances in Mathematical Finance and Applications(فصلنامه رياضيات مالي)
 Iranian Economic Review / Iranian Economic Review (فصلنامه )
 World Sociopolitical Studies(دوفصلنامه )
 Religious Inquiries(دوفصلنامه )
 Language and Translation / Journal of Language and Translation(فصلنامه )
 Iranian Journal of Educational Sociology(فصلنامه )
 آفاق امنيت(فصلنامه )
 آفاق الحضاره الاسلاميه / Journal of Afaqh Al-Hadarah Al-slamiyyah(دوفصلنامه علوم انساني)
 آمايش سرزمين / Town And Country Planning (دوفصلنامه )
 آمايش محيط / Amayesh Journal(فصلنامه )
 آمايش جغرافيايي فضا(فصلنامه )
 آموزش و توسعه منابع انساني(فصلنامه )
 آموزش علوم دريايي(فصلنامه )
 آموزش محيط زيست و توسعه پايدار(فصلنامه )
 آموزش در علوم انتظامي / Journal of Training in Police Sciences(فصلنامه )
 آموزش عالي / Iranian Higher Education(فصلنامه )
 Teaching English Language(دوفصلنامه )
 آموزه هاي فقه مدني(دوفصلنامه )
 آموزه هاي فلسفه اسلامي(دوفصلنامه )
 آموزه هاي قرآني(دوفصلنامه )
 آموزه هاي حقوق كيفري / Criminal Law Doctrines(دوفصلنامه )
 آينده پژوهي ايران(دوفصلنامه )
 آينده پژوهي دفاعي(فصلنامه )
 آينه ميراث / Mirror of Heritage(دوفصلنامه ويژه نقد كتاب, كتابشناسي و اطلاع رساني در حوزه...)
 آينه معرفت / Ayeneh Marefat(فصلنامه پژوهش هاي فلسفه و كلام اسلامي)
 ابتكار و خلاقيت در علوم انساني / Journal of Innovation and Creativity in Human Science(فصلنامه )
 اخلاق در علوم و فناوري / International Journal of Ethics and Society(فصلنامه )
 اخلاق وحياني(دوفصلنامه )
 ادب عربي / Journal of Arabic Literatur(دوفصلنامه )
 ادب فارسي / Persian Literature(دوفصلنامه )
 ادبيات تطبيقي / Journal of Comparative Literature(دوفصلنامه )
 ادبيات پايداري / The Journal of Resistance Literature(دوفصلنامه )
 ادبيات پارسي معاصر / Journal of Contemporary Persian Literature(فصلنامه )
 ادبيات عرفاني / Mystical Literature(دوفصلنامه )
 اديان و عرفان / Religions & Mysticism(دوفصلنامه )
 اسلام و پژوهش هاي تربيتي(دوفصلنامه )
 اسلام و علوم اجتماعي(دوفصلنامه )
 اطلاعات جغرافيايي (سپهر)(فصلنامه )
 اعتياد پژوهي / Research on Addiction(فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر)
 اقتصاد و توسعه منطقه اي / Journal of Economy and Regional Development(دوفصلنامه )
 اقتصاد اسلامي(فصلنامه )
 اقتصاد فضا و توسعه روستايي(فصلنامه )
 اقتصاد مقداري(فصلنامه )
 اقتصاد و مديريت شهري(فصلنامه )
 اقتصاد و الگوسازي / Journal of Economics and Modeling(فصلنامه )
 اقتصاد و تجارت نوين(فصلنامه )
 اقتصاد پولي، مالي / Monetary And Financial Economics(دوفصلنامه )
 الجمعيه العلميه الايرانيه للغه العربيه و آدابها(فصلنامه )
 اللغه العربيه و آدابها / Arabic Language and Literature (فصلنامه )
 الهيات تطبيقي / Comparative Theology(دوفصلنامه )
 امامت پژوهي(دوفصلنامه )
 انتظار موعود / Awaiting the Promised(فصلنامه )
 انتظام اجتماعي(فصلنامه )
 اندازه گيري تربيتي(فصلنامه )
 انديشه ديني / Journal of Religious Thought(فصلنامه )
 انديشه نوين ديني / Andishe-Novin-E-Dini(فصلنامه )
 انديشه مديريت راهبردي / Sterategic Management Thought(دوفصلنامه )
 انسان پژوهي ديني(دوفصلنامه )
 بحوث في اللغه العربيه / Research in Arabic Language and Literature(دوفصلنامه )
 بررسي هاي حسابداري و حسابرسي / The Iranian Accounting and Auditing Review(فصلنامه )
 بررسي مسائل اجتماعي ايران / lranian Journal of Social Problems(دوفصلنامه )
 برنامه ريزي فضايي (جغرافيا) / spatial planing(فصلنامه )
 برنامه ريزي توسعه كالبدي / Journal of Physical Development Planning(فصلنامه )
 برنامه ريزي منطقه اي / Journal of Zonal Planing(فصلنامه )
 برنامه ريزي و بودجه(فصلنامه فرهنگي, اقتصادي, مسائل اجتماعي)
 برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي / Social Development & Welfare Planing(فصلنامه )
 برنامه ريزي و توسعه گردشگري / Journal of Tourism Planning and Development(فصلنامه )
 بورس اوراق بهادار / Journal of Securities Exchange(فصلنامه )
 بهبود مديريت(فصلنامه )
 بين المللي ژئوپليتيك / Geopolitics(فصلنامه جغرافياي سياسي و ژئوپلتيك)
 Finance and Managerial Accounting / International Journal of Finance and Managerial Accounting(فصلنامه )
 Information Science And Management / International Journal Of Information Science And Management(دوفصلنامه كتابداري و علوم اطلاع رساني, مديريت اطلاعات,...)
 Psychology / International Journal of Psychology(دوفصلنامه )
 Behavioral Sciences / International Journal of Behavioral Sciences(فصلنامه )
 Business and Development Studies / International Journal of Business and Development Studies(دوفصلنامه )
 پردازش و مديريت اطلاعات / Information Sciences & Technology(فصلنامه )
 پژوهش نامه مديريت تحول / Transformation Managemet Journal(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي جغرافياي انساني / Human Geography Research Quarterly(فصلنامه )
 پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت انتظامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي ادبيات تطبيقي(فصلنامه )
 پژوهش حقوق خصوصي(فصلنامه )
 پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي / Journal of Economic Growth and Development Research (فصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناسي / Research in Linguistics(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) / The Economic Reseach(فصلنامه )
 پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي فلسفي - كلامي / Theological-Philosophical Research(فصلنامه )
 پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت / Foundations of Education(دوفصلنامه )
 پژوهش حقوق كيفري / Journal of Criminal Law Reserch(فصلنامه )
 Research in Pharmaceutical Sciences(دوماهنامه )
 پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي(فصلنامه )
 پژوهش در برنامه ريزي درسي / Curriculum Planning(فصلنامه )
 پژوهش هاي هستي شناختي / Ontological Researches (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي جغرافياي طبيعي / Physical Geography Research Quarterly(فصلنامه )
 پژوهشنامه حقوق اسلامي(دوفصلنامه علوم انساني)
 پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي اعتقادي كلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي اخلاقي / Ethical Research(فصلنامه )
 پژوهشنامه عرفان(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي برنامه درسي / Journal of Curriculum Research(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه بيمه(فصلنامه )
 پژوهش هاي علوم تاريخي / Historical Sciences Studies (دوفصلنامه )
 پژوهشنامه كلام(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه متين / Matin(فصلنامه )
 پژوهشنامه نهج البلاغه(فصلنامه )
 پژوهشهاي روستايي / Journal of Rural Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي(دوفصلنامه مديريت ورزشي و علوم حركتي)
 پژوهش هاي انتظامي - اجتماعي زنان و خانواده(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي دانش انتظامي / Danesh-e-Entezami(فصلنامه )
 پژوهش هاي سياستگذاري و برنامه ريزي انرژي(فصلنامه )
 پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي / quantitative geomorphological researches (فصلنامه )
 پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام / Journal of Historical Researches(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي اقليم شناسي / Journal of Climate Research(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي نوين روانشناختي / Modern psychological research(فصلنامه )
 پژوهش هاي فقهي(فصلنامه )
 پژوهشنامه سبك زندگي / Journal of Research Bulletin for Lifestyle(دوفصلنامه )
 پژوهش زبان و ادبيات فرانسه(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي باستان شناسي ايران(فصلنامه )
 پژوهش هاي ارتباطي / Communication Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي / Social Psychology Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي / Journal of Applied Research of Sport Management(فصلنامه )
 پژوهش هاي نوين در تصميم گيري(فصلنامه )
 پژوهش هاي فرسايش محيطي / Environmental Erosion Researches(فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت منابع سازماني / Researches of Management Organizational Resources(فصلنامه )
 پژوهشنامه ماليات / Iranian National Tax Administration (فصلنامه )
 پژوهشنامه بازرگاني / IRANIAN JOURNAL OF TRADE STUDIES (IJTS)(فصلنامه اقتصادي, بازرگاني)
 پژوهش ادبيات معاصر جهان / Research in Contemporary World Literature(فصلنامه )
 پژوهش و برنامه ريزي روستايي / Journal of Research and Rural Planning(فصلنامه )
 پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي / Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal(فصلنامه )
 پژوهشها و سياستهاي اقتصادي / Journal of Economic Research and Policies(فصلنامه اقتصادي)
 پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش / Sport Physiology &Management Investigations(فصلنامه )
 پژوهش هاي روابط بين الملل(فصلنامه )
 پژوهش و برنامه ريزي شهري / Research and Urban Planning(فصلنامه )
 پژوهش هاي انقلاب اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي قرآني(فصلنامه )
 پژوهش هاي زبان شناختي قرآن / Linguistic Research in the Holy Quran (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت منابع انساني / Human Resource Management Researches(فصلنامه )
 پژوهش هاي جامعه شناسي معاصر / Journal of Contemporary Sociological Research(دوفصلنامه )
 پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت عمومي / Management Researches(فصلنامه )
 پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي(فصلنامه )
 پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي سياست اسلامي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در گزارشگري مالي(فصلنامه )
 پژوهش هاي فلسفي / Philosophical Investigations(فصلنامه )
 پژوهشنامه ادب غنايي / Journal of Lyrical Literature Researches(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي زباني / Language Research(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه ي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان / Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languages(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه زبان و ادبيات روسي(دوفصلنامه )
 پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي(فصلنامه )
 پژوهش هاي تاريخي / Journal of Historical Researches(فصلنامه )
 پژوهشهاي معرفت شناختي / Journal of Epistemological Research(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه تاريخ اسلام(فصلنامه )
 پژوهش هاي مديريت راهبردي / Journal of Strategic Management Research(فصلنامه )
 پژوهشنامه اقتصاد كلان / Journal of Macroeconomic Research(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي حفاظتي - امنيتي(فصلنامه )
 پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه تفسير و زبان قرآن / Journal of Quranic interpretation and language (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره / Research in Clinical Psychology and Counseling(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي مشاوره / Counseling Research & Developments(فصلنامه )
 پژوهشنامه حقوق كيفري(دوفصلنامه )
 پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه زنان(فصلنامه )
 پژوهش هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي(دوفصلنامه )
 پژوهش در سلامت روانشناختي / Journal of Research in Psychological Health(فصلنامه )
 پژوهش هاي ادبي - قرآني(فصلنامه ادبيات و قرآن)
 پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي(دوفصلنامه )
 پژوهش حقوق عمومي / Journal of Public Law Research(فصلنامه )
 پژوهش نامه تاريخ اجتماعي و اقتصادي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه اقتصادي / Economic Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي پولي - بانكي / Journal of Monetary & Banking Researches(فصلنامه )
 پژوهش هاي تجربي حسابداري(فصلنامه )
 پژوهشنامه علوم سياسي / Journal of Political science Association(فصلنامه )
 پژوهش در ورزش تربيتي(دوفصلنامه )
 پژوهش سياست نظري(دوفصلنامه علوم سياسي)
 پژوهشنامه ادبيات تعليمي / Didactic Literature Review(فصلنامه )
 پژوهشنامه جغرافياي انتظامي(فصلنامه )
 پژوهشهاي روان شناختي / Psychological Research(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه قرآن و حديث / pazhouhesh name-ye quran va hadith (دوفصلنامه )
 پژوهشنامه انقلاب اسلامي / Scientific Research Journal on Islamic Revolution(فصلنامه )
 پژوهشهاي سياسي جهان اسلام / Journal of Political Research in Islamic World (فصلنامه )
 پژوهش ديني / pazhouhesh dini(فصلنامه )
 پژوهش هاي اقتصادي ايران / Iranian Journal of Economic Research(فصلنامه اقتصادي)
 پژوهش هاي راهبردي سياست / Journal of Strategic Research of Politics(فصلنامه )
 پژوهش نامه اخلاق(فصلنامه )
 پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي / Qurterly Journal of Research and Planing in Higher Education(فصلنامه )
 پژوهش هاي جغرافيايي برنامه ريزي شهري(فصلنامه )
 پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران(فصلنامه )
 پژوهش زبان و ادبيات فارسي / Research in Persian Language & Literature(فصلنامه )
 پژوهش هاي بوم شناسي شهري(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه روانشناسي مثبت / Positive Psychology Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) / Researches on Mystical Literature (Gawhar-i Guya)(فصلنامه )
 پژوهش هاي ادياني(دوفصلنامه علوم انساني - اديان و مذاهب)
 پژوهش هاي قرآن و حديث / Quranic Sciences & Tradition(دوفصلنامه )
 پژوهش در نظام هاي آموزشي(فصلنامه )
 پژوهش هاي عقلي نوين(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت اجرايي / Journal of Executive Management(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي علم و دين / Journal of Research in Religion and Science(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي نظري و كاربردي در علم اطلاعات و دانش شناسي / Library and Information Research Journal(دوفصلنامه )
 پژوهش در توانبخشي ورزشي(دوفصلنامه توانبخشي و آسيب شناسي ورزشي)
 پژوهش هاي تفسير تطبيقي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه اماميه(دوفصلنامه )
 پژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده(دوفصلنامه مطالعات زنان و خانواده)
 پژوهش در طب ورزشي و فناوري / Scientific Journals Management System(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي ايران شناسي(دوفصلنامه )
 پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت) / Philosophy Of Religion Research (دوفصلنامه علوم انساني)
 پژوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي / Iranian Journal for the History of Islamic Civilization(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري / Researches of Cognitive and Behavioral Science(دوفصلنامه )
 پژوهش در مسائل تعليم و تربيت(دوفصلنامه )
 پيشرفت هاي حسابداري(دوفصلنامه )
 تاريخ اسلام در آينه پژوهش(دوفصلنامه )
 تاريخ و تمدن اسلامي(دوفصلنامه )
 تاريخ اسلام(فصلنامه )
 تاريخ اسلام و ايران / History of Islam and Iran(فصلنامه )
 تاريخ نامه ايران بعد از اسلام(دوفصلنامه )
 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي / The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research(فصلنامه )
 تاريخ نگري و تاريخ نگاري / Journal of Historical Perspective & Historiography (دوفصلنامه )
 تاريخ و فرهنگ / History & Culture(دوفصلنامه )
 تازه هاي علوم شناختي / Advances in Cognitive Science(فصلنامه )
 تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي / Scientific Journals Management System(فصلنامه علوم انساني)
 تحقيقات علوم قرآن و حديث / Tahqiqat-e Ulum-e Qur´an wa Hadith(فصلنامه )
 تحقيقات كلامي(فصلنامه )
 تحقيقات اقتصادي(فصلنامه )
 Research in Applied Linguistics / Journal of Research in Applied Linguistics(دوفصلنامه )
 تحقيقات مالي / Financial Research(فصلنامه )
 تحقيقات جغرافيايي / Geographical Research(فصلنامه )
 تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه سابق) / Research on Information Scienc & Public Libraries(فصلنامه )
 تحقيقات حسابداري و حسابرسي / Accounting Research(فصلنامه )
 تحقيقات مدلسازي اقتصادي / Journal of Economic Modeling Research(فصلنامه )
 تحقيقات سياسي بين المللي / Political International Researches(فصلنامه )
 Applied Research on English Language(فصلنامه )
 تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي / Journal of Academic Librarianship and Information Research(فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني)
 تحقيقات تاريخ اجتماعي(دوفصلنامه )
 تحقيقات بازاريابي نوين / New Marketing Research Journal (فصلنامه )
 تحقيقات فرهنگي ايران / Journal of Iran Cultural Research(فصلنامه )
 تحقيقات مالي اسلامي(دوفصلنامه )
 تحليل فضايي مخاطرات محيطي(فصلنامه )
 تدريس پژوهي(فصلنامه )
 تربيت اسلامي(دوفصلنامه )
 تعليم و تربيت / Quarterly Journal of Education(فصلنامه )
 تفكر و كودك(دوفصلنامه )
 تاملات فلسفي / Quarterly Journal of Philosophical Meditations(دوفصلنامه )
 توانمندسازي كودكان استثنايي(فصلنامه )
 توسعه اجتماعي(فصلنامه )
 توسعه كارآفريني / journal of Entrepreneurship Development(فصلنامه )
 توسعه محلي (روستايي - شهري) / Journal of Community Development (دوفصلنامه )
 جامعه شناسي اقتصادي و توسعه(دوفصلنامه )
 جامعه شناسي نهاد هاي اجتماعي(دوفصلنامه )
 جامعه شناسي كاربردي / Journal of Applied Sociology the University of Isfahan(فصلنامه )
 جامعه شناسي تاريخي(دوفصلنامه علوم انساني, علوم اجتماعي)
 جامعه شناسي سياسي جهان اسلام(دوفصلنامه )
 جامعه شناسي هنر و ادبيات / Sociology of Art and Literature(دوفصلنامه )
 جاويدان خرد / Sophia Perennis(دوفصلنامه حكمت و فلسفه)
 جستارهايي در فلسفه و كلام / Islamic Philosophy & Theology(دوفصلنامه )
 جستارهاي زباني / Language Related Research(دوماهنامه )
 جستار هاي سياسي معاصر(فصلنامه )
 جستارهاي فقهي و اصولي(فصلنامه )
 جستارهاي اقتصادي ايران / Journal of Economic Literature(دوفصلنامه )
 جستارهاي تاريخي(دوفصلنامه )
 جغرافيا و توسعه / Geography and Development Iranian Journal(فصلنامه )
 جغرافيا و برنامه ريزي / Journal of Geography and Planning(فصلنامه )
 جغرافيا / Geography(فصلنامه )
 جغرافياي طبيعي(فصلنامه )
 جغرافيا و پايداري محيط(فصلنامه )
 جغرافيا و آمايش شهري - منطقه اي(فصلنامه )
 جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي)(فصلنامه )
 جغرافيا و توسعه ناحيه اي / Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal(دوفصلنامه )
 جغرافيا و برنامه ريزي محيطي / Geography and Environmental Planning(فصلنامه )
 جغرافيا و مخاطرات محيطي(فصلنامه )
 جغرافيا و توسعه فضاي شهري / Journal of Geography and Urban Space Development(دوفصلنامه )
 چشم انداز مديريت مالي و حسابداري(فصلنامه )
 چشم انداز مديريت صنعتي / Journal of Industrial Management Perspective(فصلنامه )
 چشم انداز مديريت دولتي / Journal of Public Administration Perspective(فصلنامه )
 Learning and Memory / Iranian Journal of Learning and Memory(فصلنامه )
 حديث پژوهي / Hadith Studies(دوفصلنامه )
 حسابداري مديريت(فصلنامه )
 حسابداري ارزشي و رفتاري(دوفصلنامه )
 حسابداري دولتي / Journal of Governmental Accounting(دوفصلنامه )
 حقوق اداري(فصلنامه )
 حقوق اسلامي / Islamic Law(فصلنامه )
 حقوق تطبيقي (نامه مفيد)(دوفصلنامه )
 حقوق خصوصي(دوفصلنامه )
 حقوقي بين المللي / International Law Review(دوفصلنامه حقوق بين الملل)
 حقوقي دادگستري / The Judiciary Law Journal(فصلنامه )
 حكمت اسلامي(فصلنامه )
 حكمت سينوي / Avicennian Philosophy(دوفصلنامه انديشه هاي فلسفي، منطقي ابن سينا (حكمي))
 حكمت صدرايي / Journal of Sadra's wisdom(دوفصلنامه )
 انوار معرفت(دوفصلنامه )
 حكمت معاصر / Journal of Hekmat e Mo'aser(فصلنامه )
 حكمت و فلسفه / Wisdom and Philosophy(فصلنامه )
 حكومت اسلامي / Journal of Islamic government(فصلنامه )
 خانواده پژوهي / Journal of Family Research(فصلنامه )
 خانواده و پژوهش / Journal of Family and Research(فصلنامه )
 دانش حسابداري و حسابرسي مديريت(فصلنامه )
 دانش حسابرسي / Audit Science(فصلنامه امور فني, حسابرسي, نظارتي, حسابداري و بازرسي)
 دانش حسابداري / Journal of Accounting Knowledge(فصلنامه )
 دانش حسابداري مالي / A Quarerly Journal Of Empirical Reasearch Of Financial Accounting(فصلنامه )
 دانش حقوق مدني(دوفصلنامه )
 دانش سرمايه گذاري(فصلنامه )
 دانش سياسي / Political Knowlwdge(دوفصلنامه )
 دانش مالي تحليل اوراق بهادار(فصلنامه )
 دانشنامه حقوق اقتصادي / Journal of Encyclopedia Economic Rights(دوفصلنامه )
 دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي / Knowledge & Research in Applied Psychology(فصلنامه )
 دراسات الادب المعاصر(فصلنامه )
 دراسات في تعليم اللغه العربيه و تعلمها(دوفصلنامه )
 دراسات في اللغه العربيه و آدابها / Studies on Arabic language and Literature(دوفصلنامه )
 دستاوردهاي روانشناختي / Journal of Psychological Achievements(دوفصلنامه )
 دولت پژوهي(فصلنامه )
 ديدگاه هاي حقوق قضايي(فصلنامه )
 دين و ارتباطات(دوفصلنامه )
 دين و سياست فرهنگي(دوفصلنامه )
 ذهن(فصلنامه معرفت شناسي و دانشهاي همگي)
 راهبرد مديريت مالي / Journal of Financial Management Strategy(فصلنامه )
 راهبرد دفاعي / Quarterly Defens Strategy(فصلنامه )
 راهبردهاي بازرگاني(دوفصلنامه )
 راهبرد فرهنگ / Strategy for Culture(فصلنامه )
 راهبرد / Rahbord Journal(فصلنامه )
 راهبرد اقتصادي / Journal of Economic Strategy(فصلنامه )
 راهبردهاي شناختي در يادگيري(دوفصلنامه )
 رسانه و فرهنگ / Media and Culture Journal(دوفصلنامه )
 رشد و يادگيري حركتي - ورزشي / Development & Motor Learning(فصلنامه )
 رفاه اجتماعي / Social Welfare Quarterly(فصلنامه )
 رفتار حركتي(فصلنامه )
 روان شناسي كاربردي / Journal of Applied Psychology(فصلنامه )
 روان شناسي و دين(فصلنامه )
 روانشناسي / Journal of Psychology(فصلنامه )
 روانشناسي باليني و شخصيت(دوفصلنامه )
 روانشناسي سلامت / OURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY(فصلنامه )
 روان شناسي مدرسه / Journal of School Psychology(فصلنامه )
 روان شناسي باليني / Journal of Clinical Psycology(فصلنامه )
 روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني(فصلنامه )
 روان شناسي افراد استثنايي(فصلنامه )
 روانشناسي خانواده(دوفصلنامه )
 روانشناسي نظامي(فصلنامه )
 روانشناسي شناختي / Journal of Cognitive Psycholog(فصلنامه )
 روانشناسي تربيتي / Educational Psychology(فصلنامه )
 روانشناسي معاصر / Contemporary psychology(دوفصلنامه )
 روش شناسي علوم انساني(فصلنامه علوم انساني)
 روشها و مدلهاي روان شناختي / Journal of Psychological Models and Methods(فصلنامه )
 رويكردهاي نوين آموزشي / New Educational Approaches(دوفصلنامه )
 رهيافت انقلاب اسلامي / The Islamic Revolution Approach(فصلنامه )
 رهيافتي نو در مديريت آموزشي / Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration(فصلنامه )
 رهيافت هايي در علوم قرآن و حديث / Quranic & Hadith Studies(دوفصلنامه )
 زبان پژوهي / Language research (فصلنامه )
 زبان شناسي اجتماعي(فصلنامه فرهنگي, اجتماعي)
 زبانشناسي و گويش هاي خراسان(دوفصلنامه )
 Applied Linguistics / Iranian Journal of Applied Linguistics(دوفصلنامه )
 زبان شناخت(دوفصلنامه )
 زبان فارسي و گويش هاي ايراني / Journal of Persian language and Iranian dialects(دوفصلنامه )
 زبان و ادب فارسي(دوفصلنامه )
 زبان و ادبيات فارسي / Half-Yearly Persian Language and Literature (دوفصلنامه )
 زبان و زبان شناسي(دوفصلنامه )
 زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) / Women in Development & Politics(فصلنامه )
 زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) / Journal of WOman in Culture Arts (فصلنامه )
 زن و جامعه(فصلنامه )
 سبك شناسي نظم و نثر فارسي(فصلنامه )
 سنجش از دور و GIS ايران(فصلنامه )
 سياست / Political Quartely(فصلنامه )
 سياست متعاليه(فصلنامه )
 سياستگذاري عمومي(فصلنامه )
 سياست علم و فناوري(فصلنامه )
 سياست گذاري اقتصادي(دوفصلنامه )
 سياست جهاني(فصلنامه )
 شعر پژوهي (بوستان ادب) / Boostan Adab(فصلنامه )
 شناخت اجتماعي(دوفصلنامه )
 شيعه شناسي / Shiite Studies(فصلنامه )
 إضاءات نقديه في الادبين العربي والفارسي / Rays of Criticism In Arabic & Persian(فصلنامه )
 طب ورزشي / Sport Medicine(دوفصلنامه )
 عرفان اسلامي(فصلنامه )
 عصب روانشناسي / Journal of Neuropsychology(فصلنامه )
 عصر آدينه(فصلنامه )
 عقل و دين(دوفصلنامه )
 علوم اجتماعي / Journal of Social Sciences(فصلنامه )
 علوم اجتماعي(دوفصلنامه )
 علوم تربيتي / Education Journal(دوفصلنامه )
 علوم حديث / Hadith Sciences(فصلنامه )
 علوم زيستي ورزشي / Sport Biosciences(فصلنامه )
 علوم سياسي / Political Science(فصلنامه )
 غرب شناسي بنيادي / Qarbshenasi-ye Bonyadi(دوفصلنامه )
 فرآيند مديريت و توسعه(فصلنامه )
 فرهنگ و ادبيات عامه(دوماهنامه )
 فرهنگ رضوي / Journal of Razavi Culture(فصلنامه )
 فرهنگ مشاوره و روان درماني(فصلنامه )
 فرهنگي - تربيتي زنان و خانواده(فصلنامه )
 فرهنگ در دانشگاه اسلامي(فصلنامه )
 فضاي جغرافيايي / Geographic Space(فصلنامه )
 فقه مقارن(دوفصلنامه )
 فقه و اصول / Islamic Jurisprudence & Its Principles(فصلنامه )
 فقه و حقوق اسلامي(دوفصلنامه )
 فقه و مباني حقوق اسلامي / Jurisprudence and the Fundaments of Islamic Law(دوفصلنامه )
 فلسفه علم(دوفصلنامه )
 فلسفه تربيت(دوفصلنامه فرهنگي, اقتصادي, سياسي, اجتماعي)
 فلسفه دين / Journal of Philosophy of Religion(فصلنامه )
 فلسفه و كلام اسلامي / Philosophy & kalam(دوفصلنامه )
 فلسفه / Philosophy(دوفصلنامه )
 فنون ادبي / Literary Arts (فصلنامه )
 فيزيولوژي ورزشي / Sport Physiology(فصلنامه )
 قبسات / Qabasat(فصلنامه )
 قرآن شناخت(دوفصلنامه )
 قلم / Plume(دوفصلنامه )
 كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي / Journal of Research in Persian Language and Literature(فصلنامه )
 كاوشهاي جغرافيايي مناطق بياباني(دوفصلنامه )
 كاوش هاي مديريت بازرگاني(دوفصلنامه )
 فقه / Journal of fiqh(فصلنامه فقه)
 كتابداري و اطلاع رساني / Library and Information Science(فصلنامه )
 كتاب قيم(دوفصلنامه )
 كلام اسلامي(فصلنامه )
 كودكان استثنايي(فصلنامه كودكان استثنايي)
 كهن نامه ادب پارسي(فصلنامه )
 گردشگري شهري / journal of urban tourism(فصلنامه )
 گنجينه اسناد(فصلنامه تحقيقات تاريخي و مطالعات آرشيوي)
 لسان مبين (پژوهش ادب عرب)(فصلنامه )
 متافيزيك / Metaphysic(دوفصلنامه )
 متن پژوهي ادبي(فصلنامه علوم انساني)
 متن شناسي ادب فارسي / Textual Criticism of Persian Literature(فصلنامه )
 مجلس و راهبرد / Majlis and Rahbord(فصلنامه )
 Management Studies / Iranian Journal of Management Studies(فصلنامه )
 جهاني رسانه - نسخه فارسي / Global Media Journal-Persian Edition(دوفصلنامه )
 مجله زبان و ادبيات عربي / Journal of Arabic Language & Literature(دوفصلنامه )
 مخاطرات محيط طبيعي(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني (پژوهش هاي مديريت در ايران)(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني (پژوهش هاي حقوق تطبيقي)(فصلنامه )
 مدرس علوم انساني (برنامه ريزي و آمايش فضا)(فصلنامه )
 مدلسازي اقتصادي / Quarterly Journal of Economic Modelling(فصلنامه )
 مديريت صنعتي / Journal of Industrial Management(فصلنامه )
 مديريت فردا / Management tomorrow(فصلنامه علوم انساني)
 مديريت توليد و عمليات / journal of Production and Operations Management(دوفصلنامه )
 مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي(دوفصلنامه )
 مديريت بحران / Emergency Management(دوفصلنامه )
 مديريت در دانشگاه اسلامي(دوفصلنامه )
 مديريت سازمان هاي دولتي / Quarterly Journal of Management of Governmental Organizations(فصلنامه )
 مديريت اسلامي(فصلنامه )
 مديريت اطلاعات / Information management(فصلنامه )
 مديريت توسعه فناوري(فصلنامه )
 مديريت فرهنگ سازماني / Organizational Culture Management(فصلنامه مديريت)
 مديريت دولتي / Quarterly Journal Public Administration(فصلنامه )
 مديريت بازرگاني / Quarterly Journal of Business Management(فصلنامه )
 مديريت سرمايه اجتماعي / Journal of Social Capital Management(فصلنامه )
 مديريت و منابع انساني در صنعت نفت(فصلنامه )
 مديريت و توسعه ورزش(فصلنامه )
 مديريت دارايي و تامين مالي(فصلنامه )
 مديريت نظامي(فصلنامه )
 مديريت منابع در نيروي انتظامي(فصلنامه )
 مديريت منابع انساني در ورزش / Human Resource Management in Sport Journal(دوفصلنامه )
 مديريت بر آموزش سازمان ها(دوفصلنامه )
 مديريت مدرسه / Journal of School administration(دوفصلنامه Management)
 مذاهب اسلامي(دوفصلنامه )
 مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسلامي(فصلنامه اجتماعي,فرهنگي,سياسي,اقتصادي)
 مسائل اجتماعي ايران(دوفصلنامه )
 Issues in Language Teaching Journal(دوفصلنامه )
 مشاوره شغلي و سازماني / Journal of Career and Organization Consulting(فصلنامه )
 مشاوره و روان درماني خانواده / Journal of Family Counseling & Psychotherapy(دوفصلنامه )
 مشاوره كاربردي(دوفصلنامه )
 مشرق موعود / Mashreq-e Mouood(فصلنامه )
 مطالعات حقوق انرژي(دوفصلنامه )
 مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران(فصلنامه )
 مطالعات حقوق عمومي / Public Law Studies Quarterly(فصلنامه )
 مطالعات اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي / Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي ورزش و جوانان(فصلنامه )
 مطالعات مديريت (بهبود و تحول)(فصلنامه )
 مطالعات اسلام و روان شناسي(دوفصلنامه )
 مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات(فصلنامه كتاب, كتابداري و اطلاع رساني)
 مطالعات رفتار سازماني(فصلنامه )
 مطالعات اقتصاد اسلامي(دوفصلنامه )
 مطالعات زبان و ترجمه / Language and Translation Studies(فصلنامه )
 مطالعات اقتصاد انرژي / Quarterly Energy Economics Review(فصلنامه )
 مطالعات جامعه شناختي(دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش(فصلنامه )
 مطالعات اوراسياي مركزي / Central Eurasia Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات شبه قاره / Journal of Subcontinent Researches(دوفصلنامه )
 مطالعات حقوق خصوصي / journal of Private law studies(فصلنامه )
 مطالعات فهم حديث(دوفصلنامه )
 مطالعات روانشناسي تربيتي / Journal of Educational Psychology Studies(فصلنامه )
 مطالعات مديريت صنعتي / Journal of Industrial Management Studies(فصلنامه )
 مطالعات تاريخ اسلام / Journal of Historical Studies of Islam(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي(فصلنامه )
 مطالعات اقتصادي كاربردي ايران(فصلنامه )
 مطالعات حقوقي / Legal Studies(فصلنامه )
 مطالعات زبان و گويش هاي غرب ايران / Journal of Western Iranian Languages and Dialects(فصلنامه )
 مطالعات فرهنگ - ارتباطات(فصلنامه )
 مطالعات روابط بين الملل(فصلنامه )
 مطالعات ترجمه قرآن و حديث / Translation Studies of Quran and Hadith(دوفصلنامه )
 مطالعات تفسيري(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي(فصلنامه )
 مطالعات برنامه ريزي سكونتگاههاي انساني(فصلنامه )
 مطالعات برنامه درسي / Journal of Curriculum Studies (فصلنامه )
 مطالعات آموزش و يادگيري(دوفصلنامه )
 مطالعات قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 مطالعات برنامه ريزي آموزشي(دوفصلنامه )
 مطالعات جامعه شناختي شهري(فصلنامه )
 مطالعات حقوق تطبيقي(دوفصلنامه علوم انساني)
 مطالعات اجتماعي گردشگري / Journal of Social Studies tourism(دوفصلنامه )
 مطالعات زبان فرانسه / Revue des Études de la Langue Française(دوفصلنامه )
 مطالعات فرهنگي و ارتباطات(فصلنامه )
 مطالعات روان شناسي ورزشي / Sport Psychology Studies(فصلنامه )
 مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي(دوفصلنامه )
 مطالعات آسياي مركزي و قفقاز / Journal of Central Asia and The Caucasus Studies(فصلنامه )
 مطالعات مديريت راهبردي / Journal of Strategic Management Studies(فصلنامه )
 مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (علوم تربيتي و روانشناسي) / Studies on Library & Information Science(دوفصلنامه )
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشك / Arid regions Geographic Studies(فصلنامه )
 مطالعات مديريت ورزشي / Journal of Sport Management Review(دوماهنامه )
 مطالعات باستان شناسي(دوفصلنامه )
 مطالعات ملي / National Studies(فصلنامه )
 مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي(فصلنامه )
 مطالعات روانشناختي / Quarterly Journal of Psychological Studies(فصلنامه )
 مطالعات سياسي جهان اسلام(فصلنامه )
 مطالعات روانشناسي باليني(فصلنامه )
 Economic Studies / Iranian Journal of Economic Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات تاريخي جنگ / Historical Study of War(فصلنامه )
 مطالعات آموزش و فراگيري زبان انگليسي / Journal of English Language Teaching and Learning(دوفصلنامه )
 مطالعات فقه و حقوق اسلامي(دوفصلنامه )
 مطالعات برنامه درسي آموزش عالي / Journal of Higher Education Curriculum Stufies(دوفصلنامه )
 مطالعات رسانه هاي نوين / Journal of New Media Studies(فصلنامه فرهنگي, سياسي, اجتماعي)
 مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني / Interdisciplinary Studies in the Humanities(فصلنامه )
 مطالعات و سياستهاي اقتصادي (نامه مفيد)(دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت گردشگري / Tourism Studies(فصلنامه )
 مطالعات زن و خانواده / Woman and family studies(دوفصلنامه )
 مطالعات توسعه اجتماعي ايران / Iranian Social Development Studies(فصلنامه )
 مطالعات راهبردي زنان / Womens Strategic Studies(فصلنامه )
 مطالعات طب ورزشي / Journal of Sport Medicine Review(دوفصلنامه )
 مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش(دوفصلنامه )
 مطالعات ادبيات كودك / Iranian Childrens Literature Studies(دوفصلنامه )
 Applied Language Studies / Iranian Journal of Applied Language Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات قدرت نرم(دوفصلنامه )
 مطالعات تاريخي جهان اسلام(دوفصلنامه )
 مطالعات فقه تربيتي(دوفصلنامه فرهنگ و تربيت اسلامي)
 مطالعات عرفاني / Mysticism Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات الگوي پيشرفت اسلامي ايراني / Journal of Islamic Iranian Pattern of Progress Model(دوفصلنامه Journal of Islamic Studies)
 معرفت فلسفي / Marifat-i Falsafi(فصلنامه )
 معرفت سياسي / Journal of Political science(دوفصلنامه )
 معرفت كلامي(دوفصلنامه )
 معرفت فرهنگي اجتماعي(فصلنامه )
 معرفت اديان(فصلنامه پژوهشي ديني)
 معرفت اقتصاد اسلامي(دوفصلنامه )
 منطق پژوهي(دوفصلنامه )
 ناتواني هاي يادگيري(فصلنامه )
 نامه انجمن جمعيت شناسي ايران / Journal of Population Association of Iran(دوفصلنامه )
 نامه انسان شناسي / Iranian Journal of Anthropology (دوفصلنامه )
 نامه فرهنگستان(فصلنامه تحقيقات زباني و ادبي , فنون بلاغي , تحليل متون ,...)
 نثر پژوهي ادب فارسي(دوفصلنامه )
 نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان(دوفصلنامه )
 نظريه و عمل در برنامه درسي / Journal of Theory and Practice in Curriculum(دوفصلنامه برنامه ريزي درسي)
 نظريه هاي كاربردي اقتصاد(فصلنامه )
 نقد ادبي / Literary Criticism(فصلنامه )
 نقد ادب معاصر عربي(دوفصلنامه )
 نقد ادبي و بلاغت(دوفصلنامه )
 نقد و نظر / Journal of Philosophy & Theology(فصلنامه )
 نقد و نظريه ادبي / Literary Theory and Criticism(دوفصلنامه )
 نگرش هاي نو در جغرافياي انساني(فصلنامه )
 نوآوري هاي آموزشي / Quarterly Journal of Educational Innovations(فصلنامه )
 هيدروژئومورفولوژي / Hydrogeomorphology(فصلنامه )
 اخلاق / Akhlagh Research Extension Quarterly(فصلنامه )
 ادبيات و زبانهاي محلي ايران زمين(فصلنامه )
 اسلام و پژوهش هاي مديريتي(دوفصلنامه )
 اسلام و پژوهش هاي روان شناختي(فصلنامه )
 اقتصاد و بانكداري اسلامي / Islamic Economics & Banking(فصلنامه )
 اقتصاد تطبيقي(دوفصلنامه )
 انديشه آماد(فصلنامه )
 بررسي هاي بازرگاني / Commercial Surveys(دوماهنامه بازرگاني, اقتصادي)
 بصيرت و تربيت اسلامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي مهدوي(فصلنامه )
 پژوهشنامه معارف قرآني(فصلنامه )
 پژوهش هاي اجتماعي اسلامي / Journal of Islamic Social Studies(فصلنامه علمي, فرهنگي, سياسي و اجتماعي)
 پژوهش نامه فرهنگي هرمزگان(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي تربيتي(دوفصلنامه )
 پليس زن(دوفصلنامه )
 تاريخ روابط خارجي / History of Foreign Relations(فصلنامه )
 ترويج علم / Journal of the Popularization of Science(دوفصلنامه )
 توسعه سازماني پليس(فصلنامه )
 توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني(فصلنامه )
 جمعيت / Population Journal(دوفصلنامه )
 حديث و انديشه / Hadis-e Andisheh(دوفصلنامه )
 دانش پيشگيري و مديريت بحران / Journal of Disaster Prevention and Management Knowledge (فصلنامه )
 راهبرد توسعه(فصلنامه )
 رسانه / Rasaneh(فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي)
 رشد زبان هاي خارجي(فصلنامه )
 رويش روان شناسي / Rooyesh-e-Ravanshenasi(ماهنامه )
 رهيافت / Rahyaft Journal(فصلنامه )
 سخن تاريخ(دوفصلنامه )
 سراج منير(فصلنامه )
 سفينه / Safineh(فصلنامه )
 سياستهاي مالي و اقتصادي / Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies (فصلنامه )
 سياست نامه علم و فناوري(فصلنامه )
 سياست هاي راهبردي و كلان(فصلنامه )
 سياست خارجي(فصلنامه )
 علوم تربيتي از ديدگاه اسلام / Biennial Journal Educational Science from Islamic Point of View(دوفصلنامه )
 علوم و فنون مرزي(فصلنامه )
 فرهنگ ايلام / Ilam Culture(دوفصلنامه )
 فقه حكومتي / Governing Jurisprudence journal(دوفصلنامه )
 فقه و حقوق خانواده / Family Law and Jurisprudence(دوفصلنامه )
 قرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)(دوفصلنامه )
 قرآن و علم(دوفصلنامه )
 كارآگاه(فصلنامه )
 مديريت استاندارد و كيفيت(فصلنامه )
 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي(فصلنامه )
 مشكوه / Mishkat(فصلنامه )
 مطالعات مديريت ترافيك / Traffic Management Studies(فصلنامه )
 مطالعات زباني بلاغي / Journal Of Linguistic and Rhetorical Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات تاريخ انتظامي(فصلنامه )
 مطالعات حسابداري و حسابرسي(فصلنامه )
 مطالعات منابع انساني / Journal of Human Resources management(فصلنامه )
 مطالعات ادبيات تطبيقي / Comparative Literature Studies(فصلنامه )
 مطالعات قرآني(فصلنامه )
 مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق(دوفصلنامه )
 مطالعات ايراني / Journal of The Iranian Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات تطبيقي قرآن و حديث(دوفصلنامه )
 مطالعات اصول فقه اماميه(دوفصلنامه )
 مطالعات مديريت بر آموزش انتظامي(فصلنامه )
 مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان(فصلنامه )
 مطالعات فقه اماميه(دوفصلنامه )
 مطالعات بين المللي پليس(فصلنامه )
 مطالعات خاورميانه / Middle East Studies Quarterly(فصلنامه )
 مطالعات قرائت قرآن(دوفصلنامه )
 مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي (فروغ وحدت)(دوفصلنامه )
 معارف عقلي(دوفصلنامه )
 معرفت / Marifat(ماهنامه )
 معرفت اخلاقي(دوفصلنامه )
 ميقات حج(فصلنامه فرهنگي, سياسي, اجتماعي, تاريخي)
 نامه آموزش عالي / Journal of Higher Education Letter(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه علوم پايه
 Analytical and Bioanalytical Chemistry Research(دوفصلنامه )
 International Journal of Group Theory(فصلنامه )
 Pollution(فصلنامه )
 Analytical & Bioanalytical Electrochemistry(دوماهنامه )
 Wildlife and Biodiversity / Journal of Wildlife and Biodiversity(فصلنامه بوم شناسي و حفاظت حيات وحش)
 Biomacromolecular Journal(دوفصلنامه )
 Molecular Biology Research Communications(فصلنامه )
 Algebraic Structures and Their Applications / Journal of Algebraic Structures and Their Applications(دوفصلنامه )
 Transactions on Combinatorics(فصلنامه )
 Iranian Journal of Ichthyology(فصلنامه )
 Geopersia(دوفصلنامه )
 Medicinal Plants and By-products / Journal of Medicinal Plants and By-products(دوفصلنامه )
 Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology(دوفصلنامه زيست شناسي)
 Numerical Analysis and Optimization / Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization(دوفصلنامه )
 اقيانوس شناسي(فصلنامه )
 انجمن مهندسي صوتيات ايران / Journal of Acoustical Engineering Society of Iran(دوفصلنامه )
 The Iranian Statistical Society / Journal of Iranian Statistical Society(دوفصلنامه )
 Animal Biosystematics / Iranian journal of animal biosystematics(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Catalysis(فصلنامه )
 Earth Sciences / Iranian Journal of Earth Sciences (دوفصلنامه )
 بلور شناسي و كاني شناسي ايران / Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy(فصلنامه )
 بوم شناسي آبزيان(فصلنامه )
 Nanoscience and Nanotechnology / International Journal Of Nanoscience and Nanotechnology(فصلنامه )
 Nonlinear Analysis And Applications / International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications(دوفصلنامه )
 Biotechnology / Iranian Journal of Biotechnology(فصلنامه )
 پترولوژي / Petrology(فصلنامه )
 Cell and Molecular Research / Journal of Cell and Molecular Research(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي دانش زمين / Journal of Earth Science Researches(فصلنامه )
 پژوهش فيزيك ايران(فصلنامه )
 پژوهش سيستم هاي بس ذره اي / Journal of Research on Many - body Systems(فصلنامه سيستم هاي بس ذره اي)
 پژوهش هاي سلولي مولكولي (زيست شناسي ايران)(فصلنامه )
 پژوهشهاي گياهي (زيست شناسي ايران) / Journal of Plant Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي / Stratigraphy and Sedimentology Researches(فصلنامه )
 پژوهش هاي ژئوفيزيك كاربردي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي جانوري (زيست شناسي ايران)(فصلنامه )
 پژوهشهاي رياضي(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي محيط زيست / Environmental Researches(دوفصلنامه )
 Global Journal of Environmental Science and Management(فصلنامه پژوهشهاي محيط زيست)
 دنياي ميكروب ها / Journal of Microbial World(فصلنامه )
 رسوب شناسي كاربردي(دوفصلنامه )
 Industrial Mathematics / International Journal of Industrial Mathematics(فصلنامه )
 زمين شناسي نفت ايران / Iranian journal of petroleum Geology (دوفصلنامه )
 زمين شناسي ايران / Iranian Journal of Geology(فصلنامه علوم پايه)
 زمين شناسي كاربردي پيشرفته(فصلنامه )
 زمين شناسي اقتصادي / Journal of Economic Geology(دوفصلنامه )
 Engineering Geology(فصلنامه زمين شناسي مهندسي, مهندسي محيط زيست, ژئو تكنيك,...)
 زيست شناسي ميكروارگانيسم ها(فصلنامه )
 زيست شناسي جانوري تجربي(فصلنامه )
 زيست شناسي گياهي ايران / Iranian Journal of Plant Biology(فصلنامه )
 زيست شناسي كاربردي / Journal of Applied Biology(فصلنامه )
 زيست شناسي تكويني(فصلنامه )
 زيست فناوري دانشگاه تربيت مدرس(دوفصلنامه )
 ژئوفيزيك ايران(فصلنامه )
 سلول و بافت / Journal of Cell &Tissue(فصلنامه )
 Algebraic Systems / Journal of Algebraic Systems (دوفصلنامه )
 fuzzy systems / Iranian journal of fuzzy systems(دوماهنامه )
 Mathematical Chemistry / Iranian Journal of Mathematical Chemistry(فصلنامه )
 شيمي كاربردي(فصلنامه علوم پايه (شيمي))
 شيمي و مهندسي شيمي ايران / Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering(فصلنامه )
 Sciences, Islamic Republic of Iran / Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran(فصلنامه )
 Mathematical Sciences and Informatics / Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics(دوفصلنامه )
 علوم زمين / Geosciences Scientific Quarterly Journal(فصلنامه )
 علوم محيطي(فصلنامه )
 علوم و فنون دريايي / Journal of Marine Science and Technology(فصلنامه )
 علوم و فنون هسته اي / Journal of Nuclear Science and Tehnology(فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي محيط زيست / Journal of Environmental Sciences and Technology(ماهنامه )
 فرآيند و كاركرد گياهي(فصلنامه )
 فيزيك زمين و فضا / Journal of the Earth and Space Physics(فصلنامه )
 فيزيولوژي و تكوين جانوري / Journal of Animal Physiology and Development(فصلنامه )
 فيزيولوژي و بيوتكنولوژي آبزيان / Physiology and Aquatic Biotechnology(فصلنامه )
 Plant Physiology / Iranian Journal of Plant Physiology(فصلنامه )
 The Iranian Journal of Botany(دوفصلنامه علوم پايه)
 مجله علوم آماري / Journal of Statistical Sciences(دوفصلنامه )
 محيط زيست جانوري(فصلنامه )
 محيط شناسي / Journal of Environmental Studies(فصلنامه )
 مدل سازي پيشرفته رياضي(فصلنامه )
 Applied Fluid Mechanics / Journal Of Applied Fluid Mechanics(دوماهنامه )
 موجكها و جبر خطي(دوفصلنامه )
 Optoelectronical Nanostructures / Journal of Optoelectronical Nanostructures (فصلنامه )
 Nano Structures / Journal of Nano Structures(فصلنامه )
 نانو مقياس / Nano scale(فصلنامه )
 Astronomy and Astrophysic / Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic(دوفصلنامه )
 يافته هاي نوين در علوم زيستي / Nova Biologica Reperta(فصلنامه )
 يافته هاي نوين در زمين شناسي(دوفصلنامه )
 اكتشاف و توليد نفت و گاز / Journal of Exploration & Production Oil & Gas(ماهنامه )
 انديشه آماري / Andishe-ye Amari(دوفصلنامه )
 انسان و محيط زيست / Human & Environment(فصلنامه )
 دنياي نانو(فصلنامه )
 رياضي و جامعه(فصلنامه )
 فرهنگ و انديشه رياضي(دوفصلنامه )
 فيزيك كاربردي / journal of Applied Physics(دوفصلنامه )
 محيط زيست و توسعه / Environment and Development Journal(دوفصلنامه )
 نشاء علم / Science Cultivation Journal(دوفصلنامه )
 نيوار / Nivar(دوفصلنامه )
 يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي / Journal of New Findings in Applied Geology(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه فني مهندسي
 Operation and Automation in Power Engineering / Journal of Operation and Automation in Power Engineering(دوفصلنامه )
 Advanced Ceramics Progress(فصلنامه )
 Heat and Mass Transfer Research / Journal of Heat and Mass Transfer Research(دوفصلنامه )
 Energy Equipment and Systems(فصلنامه )
 International Journal of Information Security(دوفصلنامه )
 Textiles and Polymers / Journal of Textiles and Polymers(دوفصلنامه )
 Stress Analysis / Journal of Stress Analysis(دوفصلنامه )
 Transport Phenomena in Nano and Micro Scales / Journal of Transport Phenomena in Nano and Micro Scales(دوفصلنامه )
 Optimization in Industrial Engineering / Journal of Optimization in Industrial Engineering(دوفصلنامه )
 Mechanics of Advanced Composite Structures(دوفصلنامه )
 Quality Engineering and Production Optimization / Journal of Quality Engineering and Production Optimization(دوفصلنامه )
 Civil Engineerng Infrastructures Journal(دوفصلنامه )
 Ultrafine Grained and Nanostructured Materials / Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials(دوفصلنامه )
 Applied Research in Water and Wastewater / Journal of Applied Research in Water and Wastewater(دوفصلنامه محيط زيست)
 Industrial Engineering and Management Studies / Journal of Industrial Engineering and Management Studies(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Materials Forming(دوفصلنامه )
 Advances in Environmental Technology(فصلنامه )
 Rehabilitation in Civil Engineering / Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(دوفصلنامه )
 gas Technology / Journal of gas Technology(دوفصلنامه )
 Theoretical and Applied Vibration and Acoustics / Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics(دوفصلنامه )
 آب و فاضلاب / Journal of Water & Wastewater(دوماهنامه )
 Renewable Energy and Environment / Journal of Renewable Energy and Environment(فصلنامه )
 Industrial Electronics, Control and Optimization / International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization(دوفصلنامه )
 Engineering / International Journal of Engineering(ماهنامه )
 Transportation Engineering / International Journal of Transportation Engineering(فصلنامه )
 Information and Communication Technology Research / International Journal Information and Communication Technology Research(فصلنامه )
 Optimization in Civil Engineering / International Journal of Optimization in Civil Engineering(فصلنامه )
 Industrial Engineering & Production Research / International Journal of Industrial Engineering & Production Research(فصلنامه )
 Coastal and Offshore Engineering / International Journal of Coastal and Offshore Engineering(فصلنامه )
 Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering(دوفصلنامه )
 iron and steel society of Iran / International Journal of iron and steel society of Iran(دوفصلنامه )
 Maritime Technology / International Journal of Maritime Technology(دوفصلنامه )
 پدافند الكترونيكي و سايبري / Journal of Electronic and Cyber Defense(فصلنامه )
 پردازش علائم و داده ها / Signal and Data Processing(فصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي مهندسي شيمي - پليمر / Journal of Applied researches of chemical - polymer(فصلنامه فني و مهندسي - شيمي)
 پژوهشنامه حمل و نقل(فصلنامه )
 پژوهش نفت / Petroleum Research(دوماهنامه )
 پژوهشهاي مهندسي صنايع در سيستمهاي توليد(دوفصلنامه )
 Computational and Applied Research in Mechanical Engineering / Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering(دوفصلنامه )
 Polyolefins / Polyolefins Journal(دوفصلنامه )
 تحقيقات بتن ايران(فصلنامه )
 تحقيقات منابع آب ايران / Iran Water Resources Research(فصلنامه )
 دانش و فناوري هوافضا(دوفصلنامه )
 دريا فنون / Marine Technology(فصلنامه )
 رادار(فصلنامه )
 رايانش نرم و فناوري اطلاعات(فصلنامه )
 روش هاي عددي در مهندسي / Journal of Computational Methods in Engineering(دوفصلنامه )
 روش هاي تحليلي و عددي مهندسي معدن(دوفصلنامه )
 Seismology and Earthquake Engineering / Journal of Seismology and Earthquake Engineering (فصلنامه )
 زمين شناسي مهندسي ايران(فصلنامه )
 سازه و فولاد / Journal of Structure & Steel(دوفصلنامه )
 Scientia Iranica(دوماهنامه )
 سد و نيروگاه برق آبي ايران / Journal of Iranian Dam and Hydropower(فصلنامه )
 سوخت و احتراق(فصلنامه )
 Information Systems and Telecommunication / Journal of Information Systems and Telecommunication (فصلنامه )
 سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق / Intelligent Systems in Electrical Engineering(فصلنامه )
 Materials science and Engineering / Iranian Journal of Materials science and Engineering(فصلنامه )
 علم و مهندسي سراميك / Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering(فصلنامه )
 علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك / Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanics(دوفصلنامه )
 Petroleum Science and Technology / Journal of Petroleum Science and Technology(فصلنامه )
 علوم و مهندسي زلزله(فصلنامه )
 علوم و فنون نقشه برداري / Journal of Geomatics Science and Technology(فصلنامه علم اطلاعات مكاني, ژئوماتيك و مهندسي نقشه...)
 علوم و فناوري رنگ / Journal of Color Science and Technology(فصلنامه )
 علوم و فناوري كامپوزيت / Journal of Science and Technology Composite(فصلنامه )
 علوم و فناوري جوشكاري ايران / Journal of Welding Science and Technology of Iran(دوفصلنامه )
 علوم و مهندسي جداسازي / Journal of separation science and engineering(دوفصلنامه )
 علوم و فناوري فضايي(فصلنامه )
 علوم و تكنولوژي پليمر / Iranian Journal of Polymer Science and Technology(دوماهنامه )
 علوم و مهندسي سطح ايران(فصلنامه )
 علوم و فناوري هاي پدافند نوين / Journal of Passive Defence Science and Technology(فصلنامه )
 Oil & Gas Science and Technology / Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology(فصلنامه )
 فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد(فصلنامه )
 Gas Processing Journal(دوفصلنامه )
 فرماندهي و كنترل / Journal of Command and Control Communications Computer Intelligence(فصلنامه )
 Operations Research / Iranian Journal Of Operations Research(دوفصلنامه )
 Progress in Color, Colorants and Coatings(فصلنامه رنگ)
 فناوري آموزش / Journal of Technology of Education(فصلنامه )
 كنترل / Journal of Control(فصلنامه )
 كيفيت و بهره وري صنعت برق ايران / Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity (دوفصلنامه )
 ماشين بينايي و پردازش تصوير(دوفصلنامه )
 Advanced Design and Manufacturing Technology / International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology(فصلنامه )
 Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control) / Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control)(دوفصلنامه )
 Artificial Intelligence and Data Mining / Journal of Artificial Intelligence and Data Mining(دوفصلنامه )
 Mining and Environement / Journal of Mining and Environement(فصلنامه مهندسي معدن و محيط زيست)
 Solid Mechanics / Journal of Solid Mechanics(فصلنامه )
 مكانيك هوافضا / Aerospace Mechanics Journal(فصلنامه )
 مكانيك سيالات و آيروديناميك(دوفصلنامه )
 مكانيك سازه ها و شاره ها(فصلنامه )
 مواد پيشرفته در مهندسي / Journal of Advanced Materials in Engineering(فصلنامه )
 مواد پر انرژي / Journal of Energetic Materials(فصلنامه )
 مواد پيشرفته و پوشش هاي نوين / Advanced Materials Materials and Novel Coatings(فصلنامه )
 Advanced Materials and Processing / journal of advanced materials and processing (فصلنامه )
 مواد نوين / New Materials(فصلنامه )
 مواد و فناوريهاي پيشرفته / Journal of Advanced Materials and Technologies(فصلنامه )
 مهندسي برق / Journal of Electrical Engineering(فصلنامه )
 مهندسي متالورژي و مواد / Journal of Metallurgical And Materials Engineering(دوفصلنامه )
 مهندسي منابع معدني(فصلنامه )
 مهندسي برق و الكترونيك ايران(فصلنامه )
 Electrical and Electronic Engineering / Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering(فصلنامه )
 مهندسي ساخت و توليد ايران(دوماهنامه )
 مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران / Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering(فصلنامه )
 Mining & Geo-Engineering / International Journal of Mining & Geo-Engineering (دوفصلنامه )
 مهندسي مكانيك مدرس / Modares Mechanical Engineering(ماهنامه )
 Mechanical Engineering Transactions / Ianian Journal of Mechanical Engineering Transactions (دوفصلنامه )
 مهندسي حمل و نقل(فصلنامه )
 Industrial and Systems Engineering / Journal of Industrial and Systems Engineering(فصلنامه )
 مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز / Journal of Civil and Environmental Engineering University of Tabriz(فصلنامه )
 مهندسي عمران فردوسي / Journal of Civil Engineering Ferdowsi(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك / Journal of Mechanical Engineering(فصلنامه )
 مهندسي عمران مدرس(دوماهنامه )
 Chemical Engineering / Iranian journal of chemical engineering(فصلنامه )
 مهندسي عمران و محيط زيست اميركبير / Amirkabir Journal of Civil Engineering(فصلنامه )
 مهندسي منابع آب(فصلنامه )
 مهندسي عمران شريف / Sharif Journal Civil Engineering(فصلنامه )
 مهندسي صنايع و مديريت شريف / Industrial Engineering & Management Sharif(دوفصلنامه )
 مهندسي مكانيك ايران / Iranian Journal of Mechanical Engineering(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك اميركبير / Amirkabir Journal Mechanical Engineering(فصلنامه )
 مهندسي سازه و ساخت / Journal of Structural and Construction Engineering (فصلنامه )
 مهندسي و مديريت انرژي / Journal of Energy Engineering & Management(فصلنامه )
 مهندسي مكانيك شريف / Mechanical Engineering Sharif(دوفصلنامه )
 مهندسي دريا / Journal of Marine Engineering(دوفصلنامه )
 مهندسي معدن / Journal of Mining Engineering(فصلنامه )
 مهندسي متالورژي(فصلنامه )
 Chemical and Petroleum Engineering / Journal of Chemical and Petroleum Engineering(دوفصلنامه )
 Communication Engineering / Journal of Communication Engineering(دوفصلنامه )
 مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني(دوفصلنامه )
 مهندسي هوانوردي / Journal of Aeronautical Engineering(دوفصلنامه )
 نانو مواد / Journal of Nano Materials(فصلنامه )
 هيدروليك(فصلنامه )
 انرژي هاي تجديدپذير و نو(دوفصلنامه )
 بسپارش(فصلنامه )
 پدافند غيرعامل / Passive Defense Quarterly(فصلنامه )
 پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله / Research Bulletin of Seismology and Earthquake Engineering(فصلنامه )
 پژوهش و توسعه فناوري پليمر ايران / Iran Polymer Technology Research and Development(فصلنامه )
 تحقيق و توسعه مواد پرانرژي(دوفصلنامه )
 توسعه تكنولوژي صنعتي(فصلنامه )
 جاده / Road journal(فصلنامه )
 رشد فناوري / Roshd -e- Fanavari(فصلنامه )
 سراميك ايران / Journal of Iranian Ceramic Society(فصلنامه خبري, تحليلي, آموزشي, پژوهشي و صنعتي)
 صوت و ارتعاش(دوفصلنامه )
 عصر برق / Electrical Asre Magazine(فصلنامه فني و مهندسي - برق)
 علوم و فنون بسته بندي(فصلنامه )
 علوم و فناوري دريا / Iranian Journal of Marine Science And Technology(فصلنامه مهندسي دريا و مهندسي برق)
 علوم و مهندسي آب و فاضلاب(فصلنامه )
 كارافن(دوفصلنامه ميان رشته اي)
 كنترل صنعتي(دوفصلنامه )
 مديريت زنجيره تامين / Iranian Journal of Supply Chain Management(فصلنامه )
 مصالح و سازه هاي بتني(دوفصلنامه )
 مطالعات در دنياي رنگ / Journal of studies in color world(فصلنامه )
 منادي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا)(دوفصلنامه )
 مهندسي گاز ايران / Iranian Gas Engineering Journal(دوفصلنامه )
 مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني / Geospatial Engineering Journal(فصلنامه )
 مهندسي شيمي ايران / Iranian Chemical Engineering Journal (دوماهنامه )
 مهندسي شناورهاي تندرو(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه کشاورزي
 Insect Biodiversity and Systematics / Journal of Insect Biodiversity and Systematics(فصلنامه )
 Persian Journal of Acarology(فصلنامه )
 International Journal of Aquatic Biology(دوماهنامه زيست شناسي آبزيان (علوم پايه))
 Crop Protection / Journal Of Crop Protection(فصلنامه )
 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding(دوفصلنامه )
 Mycologia Iranica(دوفصلنامه )
 Plant Molecular Breeding / Journal of Plant Molecular Breeding(دوفصلنامه )
 آب و خاك / Journal of water and soil(دوماهنامه )
 آبياري و زهكشي ايران / Iranian Journal of Irrigation & Drainage(فصلنامه )
 آفات و بيماريهاي گياهي / Applied Entomology and Phytopathology(دوفصلنامه كشاورزي)
 اقتصاد و توسعه كشاورزي / Journal of Economics and Agricultural Development(فصلنامه )
 اقتصاد كشاورزي و توسعه / Agricultural Economic and Development(فصلنامه اقتصادي, اجتماعي بخش كشاورزي - روستايي)
 اقتصاد كشاورزي / Agricultural Economics(فصلنامه )
 ECOPERSIA(فصلنامه )
 اكو هيدرولوژي(فصلنامه )
 بوم شناسي كشاورزي / Agroecology journal(فصلنامه )
 بوم شناسي كاربردي / Iranian Journal of Applied Ecology(فصلنامه )
 بوم شناسي جنگل هاي ايران / Ecology of Iranian Forests(فصلنامه )
 به زراعي كشاورزي / Journal of Crop Improvment(فصلنامه )
 به زراعي نهال و بذر / Seed and Plant Production Journal(دوفصلنامه )
 Desert(دوفصلنامه )
 بيماريهاي گياهي / Iranian Journal of Plant Pathology(فصلنامه كشاورزي)
 Horticultural Science and Technology / International Journal of Horticultural Science and Technology(دوفصلنامه )
 applied food biotechnology(فصلنامه )
 بيوتكنولوژي كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي / Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology(فصلنامه )
 پژوهش هاي حفاظت آب و خاك / Water and Soil Conservation(دوماهنامه )
 پژوهش علف هاي هرز / Weed Research Journal(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي توليد گياهي / Journal of Plant Production(فصلنامه )
 پژوهشهاي علوم دامي ايران / Iranian Journal of Animal Science Reaserch(فصلنامه )
 پژوهش مديريت آموزش كشاورزي(فصلنامه )
 پژوهشهاي زراعي ايران / Iranian Journal of Field Crops Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي) / Whatershed Management Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي(فصلنامه )
 پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي / Journal of Crop Breeding(فصلنامه )
 پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران / Iranian Food Science and Technology Research Journal(دوماهنامه )
 پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب) / Iranian Journal of Soil Research(فصلنامه )
 پژوهش آب ايران / Iranian Water Research Journal(فصلنامه )
 پژوهش هاي كاربردي زراعي / Journal of Applied Crop Research(فصلنامه )
 پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي / Journal of Agricultural Extension and Education Research(فصلنامه )
 پژوهش آب در كشاورزي / Journal of Water Research in Agriculture(فصلنامه )
 پژوهش هاي بذر ايران / Iranian Journal of Seed Research(دوفصلنامه )
 پژوهشهاي توليدات دامي(فصلنامه )
 پژوهش هاي زعفران(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي علوم دامي / Journal of Animal Science Research(فصلنامه )
 پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل / Wood & Forest Science and Technology(فصلنامه )
 پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز / Journal of Watershed Management Research (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي صنايع غذايي / Journal of Food Research (AGRICULTURAL SCIENC)(فصلنامه )
 پژوهش در نشخوار كنندگان(فصلنامه )
 پژوهش هاي ماهي شناسي كاربردي(فصلنامه )
 پژوهش هاي ژنتيك گياهي / Journal of Plant Genetic Research (دوفصلنامه )
 پژوهش هاي مكانيك ماشين هاي كشاورزي(دوفصلنامه )
 پژوهش هاي حبوبات ايران / Iranian Journal of Pulses Reseach(دوفصلنامه )
 تحقيقات آب و خاك ايران / Iranian Journal of Soil and Water Research(فصلنامه )
 تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران / Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants(دوماهنامه )
 تحقيقات حمايت و حفاظت جنگل ها و مراتع ايران / Iranian Journal of Forest and Range Protection Research(دوفصلنامه كشاورزي)
 تحقيقات توليدات دامي / Animal Production Research(فصلنامه )
 تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران / Iranian Journal of Agricultural Economics and Development(فصلنامه )
 تحقيقات مرتع و بيابان ايران / Iranian Journal of Range and Desert Research(فصلنامه كشاورزي)
 تحقيقات مهندسي سازه هاي آبياري و زهكشي(دوفصلنامه )
 تحقيقات آفات گياهي(فصلنامه )
 تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران / Iranian Journal of Wood and Paper Science Research(فصلنامه فني مهندسي)
 تحقيقات اقتصاد كشاورزي / Journal of Agricultural Economics Researches(فصلنامه )
 تحقيقات كاربردي خاك / Applied Soil Reseach(فصلنامه )
 تحقيقات غلات(فصلنامه )
 تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران / Iranian Journal of Rangelands Forests Plant Breeding and Genetic Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات جنگل و صنوبر ايران / Iranian Journal of Forest and Poplar Research(فصلنامه )
 Environmental Resources Research / Journal of Environmental Resources Research(دوفصلنامه )
 تحقيقات مهندسي سامانه ها و مكانيزاسيون كشاورزي(دوفصلنامه )
 تعاون و كشاورزي(فصلنامه )
 تنشهاي محيطي در علوم زراعي / Journal of environmental stresses in crop sciences(فصلنامه )
 توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي / Journal of Crop production and processing(فصلنامه )
 توليدات دامي / Journal of Animal Productions(فصلنامه علوم دام, علوم طيور)
 توليدات گياهي / The Plant Production (فصلنامه زراعت, اصلاح نباتات و باغباني)
 توليد گياهان زراعي / Electronic Journal of Crop Production(فصلنامه )
 جنگل ايران / Iranian Journal of Forest(فصلنامه )
 جنگل و فرآورده هاي چوب(فصلنامه )
 چغندر قند / Journal of Sugar Beet(دوفصلنامه علوم كشاورزي)
 حفاظت منابع آب و خاك(فصلنامه )
 حفاظت زيست بوم گياهان / Journal of Plant Ecosystem Conservation(دوفصلنامه )
 Nuts / Journal of Nuts(دوفصلنامه )
 خشك بوم(دوفصلنامه )
 دانش آب و خاك(فصلنامه )
 Weed Science / Iranian Journal of Weed Science(دوفصلنامه )
 دانش كشاورزي و توليد پايدار(فصلنامه )
 دانش گياه پزشكي ايران / Iranian Journal of Plant Protection Science(دوفصلنامه )
 رستنيها(دوفصلنامه تحقيقات در مورد رستنيها (گياهان و قارچ ها))
 روستا و توسعه / Journal of Village and Development(فصلنامه )
 زراعت و فناوري زعفران / Saffron Agronomy and Technology(فصلنامه )
 زراعت ديم ايران(دوفصلنامه )
 زيست شناسي خاك / Journal of Soil Biology(دوفصلنامه )
 زيست فناوري گياهان زراعي / Journal of Crop Biotechnology(فصلنامه )
 ژنتيك نوين / Journal of Genetics(فصلنامه )
 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي(فصلنامه )
 صنايع چوب و كاغذ ايران(فصلنامه )
 علمي شيلات ايران / Iranian Scientific Fisheries Journal(دوماهنامه )
 علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) / Journal of Hydrology and Soil Science(فصلنامه كشاورزي , منابع طبيعي و علوم وابسته)
 علوم باغباني / Journal of horticulture science(فصلنامه )
 علوم باغباني ايران / Iranian Journal of Horticaltural Sciences(فصلنامه )
 علوم ترويج و آموزش كشاورزي / Iranian Agricultural Extension and Education Journal(دوفصلنامه )
 علوم دامي (پژوهش و سازندگي) / Animal Sciences(فصلنامه )
 علوم دامي ايران / Iranian Journal of Animal Science(فصلنامه )
 علوم زراعي ايران / Iranian Journal of Crop Sciences (فصلنامه )
 Fisheries Sciences / Iranian Journal of Fisheries Sciences (فصلنامه )
 Poultry Science Journal(دوفصلنامه )
 علوم گياهان زراعي ايران / Iranian Journal of Field Crop Science(فصلنامه )
 Caspian Journal of Environmental Sciences(فصلنامه زيست شناسي)
 علوم و فنون باغباني ايران(فصلنامه )
 علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي / Journal of Greenhouse Culture Science and Technology(فصلنامه )
 علوم و صنايع غذايي ايران(ماهنامه علوم و فنون صنعت غذايي)
 Agricultural Science and Technology / Journal of Agricultural Science and Technology(دوماهنامه )
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران / Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering(فصلنامه آبخيزداري , حفاظت آب و خاك)
 علوم و مهندسي آبياري(فصلنامه )
 Livestock Science and Technology / Journal of Livestock Science and Technology(دوفصلنامه )
 علوم و فنون شيلات(فصلنامه )
 فرآوري و نگهداري مواد غذايي / Electronic Journal of Food Processing and Preservation(دوفصلنامه )
 فنآوري توليدات گياهي(دوفصلنامه )
 فنآوري زيستي در كشاورزي / Agricultural Biotechnology(دوفصلنامه كشاورزي)
 Plant Physiology and Breeding / Journal of Plant Physiology and Breeding(دوفصلنامه )
 كشاورزي بوم شناختي(دوفصلنامه )
 كنترل بيولوژيك آفات و بيماري هاي گياهي(دوفصلنامه )
 گياه پزشكي / Journal of Plant Protection(فصلنامه )
 ماشين هاي كشاورزي / Journal of Agricultural Machinery (دوفصلنامه )
 محيط زيست طبيعي / Journal of Natural Environment (فصلنامه )
 مديريت خاك و توليد پايدار / Soil Management and Sustainable Production(فصلنامه )
 مديريت بيابان / Desert Management(دوفصلنامه )
 مديريت آب و آبياري / Journal of Water and Irrigation Management(دوفصلنامه علوم آبياري, زهكشي, هيدرولوژي)
 Rangeland Science / Journal of Rangeland Science(فصلنامه )
 مرتع / Journal of Rangeland(فصلنامه منابع طبيعي, بوم شناسي و مديريت مرتع)
 مرتع و آبخيزداري(فصلنامه )
 مطالعات حفاظت گياهان / Journal of plant protection(فصلنامه آفات و بيماريها, علفهاي هرز)
 مهار زيستي در گياه پزشكي(دوفصلنامه )
 مهندسي اكوسيستم بيابان(فصلنامه )
 مهندسي و مديريت آبخيز(فصلنامه )
 مهندسي بيوسيستم ايران / Iranian Journal of Biosystems Engineering(دوماهنامه )
 مهندسي آبياري و آب ايران / Irrigation & Water Engineering(فصلنامه )
 مهندسي زراعي(دوفصلنامه )
 مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي(دوفصلنامه )
 ميكروبيولوژي كاربردي در صنايع غذايي / Journal of Applied Microbiology in food industry(فصلنامه )
 نامه انجمن حشره شناسي ايران(فصلنامه )
 نوآوري در علوم و فناوري غذايي(فصلنامه )
 هواشناسي كشاورزي / Journal of Agricultural Meteorology(دوفصلنامه )
 آبزيان زينتي / Journal of Ornamental Aquatics(فصلنامه )
 آب و توسعه پايدار(دوفصلنامه )
 بهره برداري و پرورش آبزيان(فصلنامه )
 ترويج و توسعه آبخيزداري(فصلنامه )
 دانش بيماري شناسي گياهي / Plant Pathology Science (دوفصلنامه )
 راهبردهاي كارآفريني در كشاورزي / Journal of Entrepreneurship and Agriculture(دوفصلنامه )
 سامانه هاي سطوح آبگير باران(فصلنامه )
 علوم و فنون زنبور عسل ايران(دوفصلنامه )
 كارآفريني در كشاورزي(فصلنامه )
 مديريت آب در كشاورزي(دوفصلنامه )
 مديريت اراضي(دوفصلنامه )
 يافته هاي تحقيقاتي در گياهان زراعي و باغي(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه هنر و معماري
 مطالعات ساختار و كاركرد شهري / Journal of SHAHR-HA(فصلنامه )
 الهيات هنر / Journal of Theology of Art(فصلنامه )
 انديشه معماري(دوفصلنامه )
 باغ نظر(ماهنامه معماري,شهرسازي و تجسمي)
 Architectural Engineering & Urban Planning / International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning(دوفصلنامه )
 پژوهه باستان سنجي / Journal of Research on Archaeometry(دوفصلنامه )
 صفه / Soffeh(فصلنامه )
 گلجام / Quarterly Scientific-Research Goljaam(دوفصلنامه )
 مديريت شهري / Urban Management(فصلنامه مديريت و برنامه ريزي شهري)
 مرمت و معماري ايران / Maremat & memari-e Iran(دوفصلنامه )
 مسكن و محيط روستا / Housing And Rural Environment(فصلنامه )
 مطالعات هنر اسلامي / Islamic Art (دوفصلنامه )
 مطالعات شهر ايراني اسلامي / Journal of Studies On Iranian - Islamic City(فصلنامه )
 مطالعات معماري ايران / Journal of Iranian Architecture Studies(دوفصلنامه )
 مطالعات تطبيقي هنر / Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar(دوفصلنامه )
 معماري و شهرسازي آرمان شهر(فصلنامه )
 معماري و شهرسازي پايدار(دوفصلنامه )
 معماري و شهرسازي ايران / Journal of Iranian Architecture and Urbanism(دوفصلنامه )
 معماري اقليم گرم و خشك(دوفصلنامه )
 نامه معماري و شهرسازي(دوفصلنامه )
 نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي(دوفصلنامه )
 نامه هنرهاي تجسمي و كاربردي / Journal of Visual and Applied Arts(دوفصلنامه )
 نقش جهان - مطالعات نظري و فناوري هاي نوين معماري و شهرسازي(فصلنامه )
 نگره / Negareh journal(فصلنامه هنرهاي ايراني اسلامي با گرايش هنرهاي تجسمي)
 هنرهاي نمايشي و موسيقي / Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi(فصلنامه )
 هنرهاي تجسمي / Journal of Fine Arts(فصلنامه )
 هنرهاي زيبا - معماري و شهرسازي(فصلنامه )
 پژوهش هنر / Journal of Pazhuhesh-e Honar(دوفصلنامه )
 جلوه هنر / Journal of Jelve-y Honar(دوفصلنامه هنر)
 منظر(فصلنامه هنر, محيط, منظر, شهر, معماري)
 نگارينه (هنر اسلامي) / Journal of Negarineh Islamic Art(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه پزشکي
 Vaccine Research(دوفصلنامه ايمونو ميكروبيولوژي)
 Archives of Pediatric Infectious Diseases(فصلنامه )
 Iranian Heart Journal(فصلنامه )
 Herbmed Pharmacology / Journal of Herbmed Pharmacology(فصلنامه )
 Crescent Journal of Medical and Biological Sciences(فصلنامه )
 Reports of Biochemistry & Molecular Biology(دوفصلنامه )
 Iranian Endodontic Journal(فصلنامه )
 Archives of Neuroscience(فصلنامه )
 Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects / Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects(فصلنامه دندانپزشكي)
 Case Reports in Clinical Practice(فصلنامه )
 Gene, Cell and Tissue(فصلنامه )
 Archives of Breast Cancer(فصلنامه )
 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection / Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection (فصلنامه )
 Annals of Colorectal Research(فصلنامه )
 Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences / Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (فصلنامه )
 Acta Medica Iranica(ماهنامه )
 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology / Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology (فصلنامه )
 Archives of Anesthesiology and Critical Care(فصلنامه )
 Research in Cardiovascular Medicine(فصلنامه )
 Family and Reproductive Health / Journal of Family and Reproductive Health(فصلنامه )
 Nursing Practice Today(فصلنامه )
 Nanomedicine Journal(فصلنامه )
 Biostatistics and Epidemiology / Journal of Biostatistics and Epidemiology(فصلنامه )
 International Journal of Women s Health and Reproduction Sciences / International Journal of Women?s Health and Reproduction Sciences(فصلنامه )
 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine(فصلنامه )
 Health in Emergencies and Disasters Quarterly(فصلنامه )
 International Journal of Enteric Pathogens(فصلنامه )
 Novelty in Biomedicine(فصلنامه )
 Air Pollution and Health / Journal of Air Pollution and Health(فصلنامه )
 Cardio-Thoracic Medicine / Journal of Cardio-Thoracic Medicine(فصلنامه )
 Caring Sciences / Journal of Caring Sciences(فصلنامه )
 Current Ophthalmology / Journal of Current Ophthalmology(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal(فصلنامه )
 Health, Spirituality and Medical Ethics(فصلنامه طب و دين)
 Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology(فصلنامه )
 Multidisciplinary Cancer Investigation(فصلنامه )
 Iranian Journal of Medical Physics(دوماهنامه )
 Journal of Food Quality and Hazards Control(فصلنامه )
 Caspian Journal of Dental Research(دوفصلنامه )
 Basic & Clinical Pathophysiology / Journal of Basic & Clinical Pathophysiology(دوفصلنامه )
 Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery / Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery(فصلنامه )
 International Journal of Infection(فصلنامه )
 Health Promotion Perspectives(فصلنامه )
 Biolmpacts(فصلنامه )
 Advances in Environmental Health Research / Journal of Advances in Environmental Health Research(فصلنامه محيط زيست و پيراپزشكي)
 Archives of Hygiene Sciences(فصلنامه )
 International Journal of Molecular and Cellular Medicine / International Journal of Molecular and Cellular Medicine (فصلنامه )
 Educational Research in Medical Sciences(دوفصلنامه )
 Auditory and Vestibular Research(فصلنامه )
 Craniomaxillofacial Research / Journal of Craniomaxillofacial Research(فصلنامه )
 Dental Hypotheses(فصلنامه )
 International journal of basic science in medicine(فصلنامه )
 Reports of Radiotherapy and Oncology(فصلنامه )
 Iranian Journal of Pediatric Surgery(دوفصلنامه جراحي كودكان)
 Emergency Journal(سالنامه )
 Jentashapir Health Research(دوماهنامه )
 Archives in Military Medicine / Journal of Archives in Military Medicine(فصلنامه )
 Thrita(فصلنامه )
 Medical Microbiology and Infectious Diseases / Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases(فصلنامه )
 Social Determinants of Health(فصلنامه مديريت, سياستگذاري, اطلاع رساني و اقتصاد)
 Research and Development in Medical Education / Research and Development in Medical Education (دوفصلنامه )
 Medical Ethics and History of Medicine / Journal of Medical Ethics and History of Medicine(سالنامه )
 Multidisciplinary Cardiovascular Annals(سالنامه )
 Galen Medical journal(سالنامه )
 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering(دوفصلنامه )
 Archives of Clinical Infectious Diseases(فصلنامه )
 Archives of Iranian Medicine(ماهنامه )
 International Archives of Health Sciences(فصلنامه بهداشت (پيراپزشكي))
 Archives of Bone and Joint Surgery (دوماهنامه )
 Arya Atherosclerosis(دوماهنامه قلب و عروق)
 Nuclear Medicine & Biology / Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology(دوفصلنامه )
 Sports Medicine / Asian Journal of Sports Medicine(فصلنامه پزشكي ورزشي, علوم ورزشي)
 Pathology / Iranian Journal Of Pathology(فصلنامه )
 آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران / Journal of Health Education and Health Promotion(فصلنامه بهداشت و سلامت عمومي, علوم پزشكي و پيراپزشكي)
 Health Education & Health Promotion(فصلنامه )
 آموزش پرستاري / Journal of Nursing Education(دوماهنامه )
 آموزش و سلامت جامعه / Journal of Education and Community Health(فصلنامه )
 آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 Future of Medical Education Journal(فصلنامه )
 Nano Dimension / International Journal of Nano Dimension (فصلنامه )
 ابن سينا / EBNESINA(فصلنامه طب هوافضا- طب زيرسطحي- طب بحران- طب رزم و...)
 اپيدميولوژي ايران / Iranian Journal of Epidemiology(فصلنامه اپيدميولوژي)
 اخلاق زيستي(فصلنامه )
 ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها(فصلنامه )
 Orthodontics / Iranian Journal of Orthodontics(دوفصلنامه )
 ارگونومي / Journal of Ergonomics(فصلنامه )
 ارمغان دانش(دوماهنامه )
 Urology Journal(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 اصول بهداشت رواني / Journal of Fundamentals of Mental Health(دوماهنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 Addiction & Health(فصلنامه )
 Child Neurology / Iranian Journal of Child Neurology (IJCN)(فصلنامه )
 افق دانش / Quarterly of Horizon of Medical Sciences(فصلنامه علوم پزشكي)
 Shiraz Emedical Journal(ماهنامه )
 امداد و نجات / Journal of Rescue and Relief(فصلنامه )
 انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي / Journal of Health and Biomedical Informatics(فصلنامه )
 Parasitology / Iranian Journal of Parasitology (IJP)(فصلنامه انگل شناسي)
 Bulletin of Emergency And Trauma(فصلنامه طب اورژانس, تروما, مراقبت هاي حاد)
 Nursing and Midwifery Research / Iranian Journal Of Nursing and Midwifery Research(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 Psychiatry / Iranian Journal of Psychiatry(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 ايراني آموزش در علوم پزشكي(سالنامه )
 immunology / Iranian journal of immunology(فصلنامه )
 Medical Bacteriology / Journal of Medical Bacteriology(دوفصلنامه )
 باليني پرستاري و مامايي(فصلنامه )
 Advanced Pharmaceutical Bulletin(فصلنامه )
 Occupational Health & Epidemiology / Journal Of Occupational Health & Epidemiology(فصلنامه )
 بهداشت و ايمني كار / Journal of Health and Safety at Work(فصلنامه )
 Public Health / Iranian Journal of Public Health(ماهنامه )
 بهداشت و توسعه(فصلنامه )
 Middle East Journal of Digestive Diseases(فصلنامه )
 Kidney Diseases / Iranian Journal of Kidney Diseases(دوماهنامه )
 بيماريهاي عفوني و گرمسيري / Iranian Journal of Infectious Diseases(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 Pediatrics / Iranian Journal of Pediatrics(دوماهنامه پزشكي)
 Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal(فصلنامه )
 Dermatology / Iranian Journal Of Dermatology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 بيماري هاي پستان(فصلنامه )
 بيمارستان / Hospital(فصلنامه )
 Arthropod-Borne Diseases / Journal of Arthropod-Borne Diseases(فصلنامه )
 Pediatrics / International Journal of Pediatrics(ماهنامه )
 Fertiliy and Sterility / International Journal Of Fertiliy and Sterility(فصلنامه )
 Preventive Medicine / International Journal of Preventive Medicine(ماهنامه )
 Health Policy and Management / International Journal of Health Policy and Management(ماهنامه مديريت و سياستگذاري سلامت)
 Endocrinology and Metabolism / International Journal of Endocrinology and Metabolism(فصلنامه )
 Occupational and Environmental Medicine / International Journal of Occupational and Environmental Medicine(فصلنامه )
 Reproductive BioMedicine / International Journal of Reproductive BioMedicine(ماهنامه )
 Cancer Management / International Journal of Cancer Management(دوماهنامه ارتقاء سلامت, پيشگيري , تشخيص, درمان و توان بخشي...)
 Organ Transplantation Medicine / International Journal of Organ Transplantation Medicine (فصلنامه پزشكي, جراحي, پيوند عضو و سلول)
 School Health / International Journal of School Health(فصلنامه )
 Clinical Neuroscience Journal / International Clinical Neuroscience Journal(فصلنامه )
 Applied Behavioral Sciences / International Journal of Applied Behavioral Sciences(فصلنامه )
 Community Based Nursing and Midwifery / International Journal of Community Based Nursing and Midwifery(فصلنامه )
 Epidemiologic Research / International Journal of Epidemiologic Research (فصلنامه )
 Avicenna Journal of Medical Biotechnology(فصلنامه )
 مجله بين المللي پزشكي ايران / Iranian Biomedical Journal(دوماهنامه )
 بيهوشي و درد / Journal of Anesthesiology and Pain(فصلنامه )
 Anesthesiology and Pain Medicine(دوماهنامه )
 پايش(دوماهنامه پزشكي - پيراپزشكي)
 Radiation Research / International Journal of Radiation Research(فصلنامه )
 پرستاري ايران / Iran Journal of Nursing(دوماهنامه )
 پرستاري داخلي - جراحي(فصلنامه )
 Holistic Nursing and Midwifery / Journal of Holistic Nursing and Midwifery(فصلنامه )
 پرستاري كودكان(فصلنامه )
 پرستاري و مامايي اروميه / Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty(ماهنامه )
 Critical Care Nursing / Journal of Critical Care Nursing(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 پرستار و پزشك در رزم(فصلنامه پرستاري و پزشكي نظامي)
 پرستاري ديابت(فصلنامه )
 Periodontology & Implant Dentistry / Journal of Periodontology & Implant Dentistry (دوفصلنامه )
 Red Crescent Medical Journal / Iranian Red Crescent Medical Journal(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز / Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service(دوماهنامه )
 Hormozgan Medical Journal(دوماهنامه پزشكي (پايه, باليني) و پيراپزشكي, بهداشت,...)
 پزشكي اروميه(ماهنامه )
 پزشكي قانوني / Forensic Medicine(فصلنامه )
 پزشكي باليني ابن سينا / Avicenna Journal of Clinical Medicine(فصلنامه )
 Nuclear Medicine / Iranian Journal of Nuclear Medicine (دوفصلنامه )
 Medical Journal Of the Islamic Republic of Iran(سالنامه )
 Research on History of Medicine / Journal of Research on History of Medicine(فصلنامه تاريخ پزشكي, طب سنتي, دانشمندان تاريخ پزشكي)
 پژوهش در آموزش علوم پزشكي / Research IN Medical Education (فصلنامه )
 Research in Medical Sciences / Journal of Research in Medical Sciences(ماهنامه )
 Annals of Military and Health Sciences Research(فصلنامه )
 پژوهش در دين و سلامت(فصلنامه )
 پژوهش پرستاري ايران / Iranian Journal of Nursing Research(فصلنامه آموزش پرستاري, مديريت و پرستاري باليني)
 research & health / journal of research & health(دوماهنامه )
 پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي / Pathobiology Reaearch(فصلنامه )
 پژوهش در پزشكي / Journal of Research In Medical Sciences(فصلنامه )
 Research in Health Sciences / Journal of Research in Health Sciences(فصلنامه بهداشت)
 پژوهش توانبخشي در پرستاري / Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing(فصلنامه )
 پوست و زيبايي / Journal of Dermatology and Cosmetics(فصلنامه )
 پياورد سلامت / Payavard Salamat(دوماهنامه )
 Advances in Medical Education & Professionalism / Journal of Advances in Medical Education & Professionalism(فصلنامه )
 Advances in Nursing & Midwifery(فصلنامه پرستاري و مامايي)
 Injury and Violence Research / Journal of Injury and Violence Research(دوفصلنامه )
 Clinical Research in Paramedical Sciences / Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences(فصلنامه )
 Cardiovascular Research Journal / International Cardiovascular Research Journal(فصلنامه قلب و عروق)
 Zahedan Journal of Research in Medical Sciences(ماهنامه پزشكي و دندانپزشكي , پيراپزشكي , بهداشت ,...)
 Dental Research Journal(دوماهنامه )
 Cardio Vascular and Thoracic Research / Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research(فصلنامه )
 Hematology-Oncology and Stem Cell Research / International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research(فصلنامه )
 تحقيق در علوم دندانپزشكي / Journal of Research in Dental Sciences(فصلنامه )
 Nutrition and Food Sciences Research / Nutrition & Food Technology Research(فصلنامه )
 Community Health Research / Journal of Community Health Research(فصلنامه )
 تحقيقات نظام سلامت / Journal of Health System Research(فصلنامه )
 Ophthalmic & Vision Research / Journal of Ophthalmic & Vision Research(فصلنامه )
 Basic and Clinical Cancer Research(فصلنامه )
 Pharmaceutical and Biomedical Research(فصلنامه داروسازي و علوم دارويي)
 تحقيقات كيفي در علوم سلامت / Journal of Qualitative Research in Health Sciences(فصلنامه )
 Pharmaceutical Research / Iranian Journal of Pharmaceutical Research(فصلنامه )
 تحقيقات نظام سلامت حكيم / Hakim Health Systems research journal (فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 تحقيقات علوم رفتاري / Journal of Research in Behavioural Sciences(فصلنامه روان پزشكي - روان شناسي)
 Archives of Trauma Research(فصلنامه )
 تصوير سلامت(فصلنامه )
 تعالي باليني(فصلنامه )
 Tanaffos Respiration Journal(فصلنامه )
 Modern Rehabilitation / Journal of Modern Rehabilitation(فصلنامه )
 Rehabilitation Journal / Iranian Rehabilitation Journal(فصلنامه پزشكي و توانبخشي)
 توانبخشي / Archives of Rehabilitation(فصلنامه )
 Research Development in Nursing and Midwifery / Journal of Research Development in Nursing and Midwifery(دوفصلنامه پرستاري و مامايي , پزشكي و پيراپزشكي)
 Educational Developement of Jundishapur(فصلنامه )
 توسعه آموزش در علوم پزشكي(فصلنامه )
 Comprehensive Pediatrics / Journal of Comprehensive Pediatrics(فصلنامه )
 Minimally Invasive Surgical Sciences / Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences(فصلنامه )
 جراحي استخوان و مفاصل ايران / Iranian Journal of Orthopaedic Surgery (فصلنامه )
 جراحي ايران / Iranian Journal of Surgery(فصلنامه )
 Surgery and Trauma / Journal of Surgery and Trauma(دوفصلنامه )
 Neurosurgery / Iranian Journal of Neurosurgery(فصلنامه )
 Plastic Surgery / World Journal of Plastic Surgery (فصلنامه جراحي ترميمي و پلاستيك)
 Health Scope / Journal of Health Scope(فصلنامه )
 چشم پزشكي بينا / Journal of Ophthalmology Bina(فصلنامه چشم پزشكي)
 حقوق پزشكي / Iranian Journal of Medical Law(فصلنامه )
 حيات / Hayat(فصلنامه پرستاري, مامايي)
 خون / Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization (فصلنامه پزشكي-پيراپزشكي)
 Blood & Cancer / Iranian Journal of Blood & Cancer(فصلنامه )
 دانشكده دندان پزشكي اصفهان(فصلنامه )
 دانشكده دندانپزشكي مشهد(فصلنامه )
 دانشكده علوم پزشكي نيشابور(فصلنامه )
 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران(ماهنامه )
 دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي / Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research(فصلنامه بهداشت عمومي)
 دانشكده پرستاري و مامايي همدان / Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي مازندران(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي, پرستاري و مامايي)
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار / Journal of Sabzevar University of Medical Sciences(دوماهنامه علوم پزشكي و پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي گيلان / Journal Of Guilan University Of Medical Sciences(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان / Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد / Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd(ماهنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل / Journal of Ardabil University of Medical Sciences(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي قم / Qom University of Medical Sciences Journal(ماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي اراك / Arak Medical University Journal(ماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 دانشگاه علوم پزشكي فسا(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي ايلام / Ilam University of Medical Science(دوماهنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي گرگان / Journal of Gorgan University of Medical Sciences(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند(فصلنامه )
 دانشگاه علوم پزشكي البرز / Alborz University Medical Journal(فصلنامه )
 Kerman University of Medical Sciences / Journal of Kerman University of Medical Sciences(دوماهنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 دانش و تندرستي(فصلنامه )
 دانشور پزشكي / Daneshvar Medicine(دوماهنامه )
 Dentistry Tehran University of Medical Sciences / Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences(دوماهنامه )
 دندانپزشكي كودكان ايران / Iranian Journal of Pediatric Dentistry(دوفصلنامه )
 دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران / Journal of Dental Medicine(فصلنامه دندانپزشكي)
 Dentistry / Journal of Dentistry(فصلنامه )
 Islamic Dental Association of IRAN / Journal of Islamic Dental Association of IRAN(فصلنامه )
 ديابت و متابوليسم ايران / Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders(دوماهنامه )
 Diabetes and Obesity / Iranian Journal of Diabetes and Obesity(فصلنامه )
 دين و سلامت(دوفصلنامه )
 Iranian Journal of Radiology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي / Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences(دوماهنامه )
 High Risk Behaviors & Addiction / International Journal of High Risk Behaviors & Addiction(فصلنامه )
 روان پرستاري / Iranian Journal of Psychiatric Nursing(دوماهنامه )
 روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران / Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology(فصلنامه روانپزشكي, روانشناسي باليني و يهداشت روان)
 Psychiatry and Behavioral Sciences / Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences(فصلنامه )
 Nutrition, Fasting and Health / Journal of Nutrition, Fasting and Health(فصلنامه )
 زنان مامائي و نازائي ايران / Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility(ماهنامه )
 Jorjani Biomedicine Journal(فصلنامه )
 Dental Biomaterials / Journal of Dental Biomaterials(فصلنامه )
 سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران(فصلنامه )
 سالمند / Iranian Journal of Ageing(فصلنامه )
 سبك زندگي اسلامي با محوريت سلامت(فصلنامه )
 Middle East Journal of Cancer(فصلنامه )
 سلامت و مراقبت / Journal of Health And Care(فصلنامه پرستاري و مامايي)
 سلامت و بهداشت / Journal of Health (فصلنامه بهداشت, مديريت سلامت)
 سلامت جامعه(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 سلامت و محيط زيست / Iranian Journal of Health and Environment(فصلنامه )
 سلامت روان كودك(فصلنامه )
 سلامت اجتماعي(فصلنامه پزشكي اجتماعي, تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت,...)
 Women?s Health Bulletin(فصلنامه )
 سلامت كار ايران(دوماهنامه )
 Oral Health and Oral Epidemiology / Journal of Oral Health and Oral Epidemiology(فصلنامه )
 Cell Journal / Cell Journal (Yakhteh)(فصلنامه )
 Asia Pacific Journal of Medical Toxicology / Asia Pacific Journal of Medical Toxicology (فصلنامه )
 Toxicology Scientific Quarterly Journal / Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal(دوماهنامه )
 Medical Signals and Sensors / Journal of Medical Signals and Sensors(فصلنامه )
 طب انتظامي / Journal of Police Medicine (فصلنامه )
 Emergency Practice and Trauma / Journal of Emergency Practice and Trauma(دوفصلنامه )
 طب توانبخشي(فصلنامه )
 طب جانباز(فصلنامه )
 طب جنوب / Iranian South Medical Journal(دوماهنامه )
 Caspian Journal of Internal Medicine(فصلنامه )
 طب كار / Occupational Medicine Quarterly Journal(فصلنامه )
 Avicenna Journal of Phytomedicine(دوماهنامه )
 طب مكمل(فصلنامه )
 طب نظامي / Journal of Military Medicine(دوماهنامه )
 طب و تزكيه / Teb va Tazkiyeh (فصلنامه )
 طلوع بهداشت / Tolooe Behdasht(دوماهنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 Infection, Epidemiology And Medicine(فصلنامه )
 علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان / Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences(دوماهنامه )
 علوم اعصاب شفاي خاتم(فصلنامه اعصاب)
 Basic and Clinical Neuroscience(دوماهنامه تكويني, مولكولي, سلولي, سيستم, محاسباتي, رفتاري,...)
 Caspian Journal of Neurological Sciences(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 Jundishapur Journal of Health Sciences(فصلنامه )
 Health Sciences / Iranian Journal of Health Sciences(فصلنامه )
 Basic Medical Sciences / Iranian Journal of Basic Medical Sciences(ماهنامه )
 علوم پزشكي صدرا / Sadra Medical Sciences Journal(فصلنامه علوم پزشكي, مراقبتهاي بهداشتي درماني)
 Nursing and Midwifery Sciences / Journal of Nursing and Midwifery Sciences(فصلنامه )
 علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي / Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity Tehran Medical Branch(فصلنامه )
 Kermansha University of Medical Sciences / Journal of Kermansha University of Medical Sciences(فصلنامه )
 علوم پيراپزشكي و توانبخشي(فصلنامه )
 علوم پزشكي رازي / Razi Journal of Medical Sciences(ماهنامه )
 Medical Sciences / Iranian Journal of Medical Sciences(دوماهنامه )
 Paramedical sciences / Journal of Paramedical sciences(فصلنامه )
 علوم پزشكي پارس / Pars Journal of Medical Sciences(فصلنامه )
 علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران(فصلنامه )
 Pharmaceutical Sciences(فصلنامه )
 Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products / Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products (JJNPP)(فصلنامه )
 علوم غذايي و تغذيه / Journal of Food Technology & Nutrition(فصلنامه )
 Neurology / Iranian Journal of Neurology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 Rehabilitation Sciences and Research / Journal of Rehabilitation Sciences and Research(فصلنامه )
 غدد درون ريز و متابوليسم ايران / Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism(دوماهنامه بيماري هاي غدد)
 Pharmacology and Therapautics / Iranian Journal of Pharmacology and Therapautics(دوفصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 فصلنامه حسابداري سلامت(دوفصلنامه )
 فقه پزشكي / Journal of Medical Figh(دوفصلنامه )
 Biomedical Physics & Engineering / Journal of Biomedical Physics & Engineering(دوماهنامه فيزيك پزشكي, مهندسي پزشكي و ارتباط بين اين دو رشته)
 Physical Treatments Journal(فصلنامه )
 Physiology and Pharmacology(فصلنامه )
 فيض / Feyz(دوماهنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 Current Medical Mycology(فصلنامه )
 قرآن و طب / Journal of Quran and Medicine(فصلنامه )
 Caspian Journal of Pediatrics(دوفصلنامه )
 كومش / Koomesh(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 گام هاي توسعه در آموزش پزشكي(دوماهنامه )
 Applied Biotechnology Reports / Journal of Applied Biotechnology Reports(فصلنامه )
 گوارش(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 Otorhinolaryngology / Iranian Journal of Otorhinolaryngology(دوماهنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 گياهان دارويي(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 ليزر در پزشكي / Lasers in Medicine(فصلنامه )
 Lasers in Medical Sciences / Journal of Lasers in Medical Sciences(فصلنامه )
 Midwifery & Reproductive health / Journal of Midwifery & Reproductive health(فصلنامه )
 Allergy, Asthma and Immunology / Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology(دوماهنامه )
 Medical Education / Journal of Medical Education(فصلنامه )
 Shafa Orthopedic Journal / Shafa Orthopedic Journal (فصلنامه )
 مجله علمي پزشكي جندي شاپور(دوماهنامه )
 Medical Laboratory Journal(دوماهنامه )
 Chemical Health Risks / Journal of Chemical Health Risks(فصلنامه )
 مددكاري اجتماعي / Journal of Social Work(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 مديريت پرستاري / Quarterly Journal of Nursing Management(فصلنامه )
 Environmental Health Engineering and Management Journal(فصلنامه )
 مديريت اطلاعات سلامت / Health Information Management(دوماهنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 مديريت بهداشت و درمان(فصلنامه )
 مديريت ارتقاي سلامت / Journal of Health Promotion Management(دوماهنامه )
 Health Management and Informatics / Journal of Health Management and Informatics(فصلنامه )
 مديريت سلامت(فصلنامه پزشكي, پيراپزشكي)
 Modern Care Journal(فصلنامه )
 Jundishapur Journal of Chronic Disease Care(فصلنامه )
 Evidence Based Care(فصلنامه پرستاري و مامايي)
 Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal(فصلنامه )
 Client-Centered Nursing Care / Journal of Client-Centered Nursing Care (فصلنامه )
 Pharmaceutical Care / Journal of Pharmaceutical Care(دوفصلنامه )
 Tehran University Heart Center / The Journal of Tehran University Heart Center(فصلنامه بيماري هاي قلب و عروق)
 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد(فصلنامه )
 Pediatrics Review / Journal of Pediatrics Review(فصلنامه )
 Nursing and Midwifery Studies(فصلنامه )
 مطالعات ناتواني(سالنامه توانبخشي)
 Dental Materials and Techniques / Journal of Dental Materials and Techniques(فصلنامه )
 مهندسي بهداشت محيط / Journal of Environmental Health Engineering(فصلنامه )
 مهندسي بهداشت حرفه اي(فصلنامه )
 Jundishapur Journal of Microbiology(ماهنامه )
 Microbiology / Iranian Journal of Microbiology(دوماهنامه )
 Molecular and Clinical Microbiology / International Journal of Molecular and Clinical Microbiology(دوفصلنامه )
 ميكروب شناسي پزشكي ايران / Iranian Journal of Medical Microbiology(دوماهنامه )
 Nephro-Urology Monthly(دوماهنامه )
 Neonatology / Iranian Journal of Neonatology(فصلنامه )
 Virology / Iranian Journal of Virology(فصلنامه )
 Hepatitis / Hepatitis Monthly(ماهنامه هپاتيت و ساير بيماري هاي كبدي)
 Pediatric Hematology and Oncology / Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology(فصلنامه )
 يافته / Yafteh(فصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب در گروه دامپزشکي
 Iranian Journal of Aquatic Animal Health / Iranian Journal of Aquatic Animal Health (دوفصلنامه )
 Archives of Razi Institute(فصلنامه )
 پاتوبيولوژي مقايسه اي / Journal of Comparative Pathobiology(فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي)
 تحقيقات دامپزشكي و فرآورده هاي بيولوژيك / Veterinary Researches and Biological Products(فصلنامه )
 Veterinary Research / Iranian Journal of Veterinary Research(فصلنامه )
 Veterinary Research Forum(فصلنامه )
 تحقيقات دامپزشكي / Journal of Veterinary Research (فصلنامه )
 Veterinary Medicine / Iranian Journal of Veterinary Medicine(فصلنامه )
 Veterinary Surgery / Iranian Journal of Veterinary Surgery(دوفصلنامه )
 دامپزشكي ايران / Iranian Veterinary Journal(فصلنامه )
 علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران(دوفصلنامه بهداشت و پرورش دام و طيور)
 Veterinary Science and Technology / Iranian Journal of Veterinary Science and Technology(دوفصلنامه )
 ميكروب شناسي مواد غذايي(فصلنامه )
 ميكروبيولوژي دامپزشكي / Journal of Veterinary Microbiology(دوفصلنامه )
 التيام(دوفصلنامه )
 مجلات داراي رتبه علمي مصوب حوزوي
 آيين حكمت(فصلنامه )
 آموزه هاي حديثي(دوفصلنامه )
 انديشه هاي حقوق عمومي(دوفصلنامه )
 

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ژئوفيزيك ايران
متن مطالب شماره 4 (پياپي 41)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است