|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب دانشگاه آزادmagiran.com:نشريات مصوب دانشگاه آزاد (52 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه    1    2     3      
 
1.    Journal of Advances in Computer Research   انگليسي
Journal of Advances in Computer Research
ISSN 2345-606X
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
مدير مسئول: دكتر همايون موتمني
سردبير: دكتر علي موقر
محل انتشار: ساري  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 1 »

2.    International Journal of Foreign Language Teaching and Research   انگليسي
International Journal of Foreign Language Teaching and Research
ISSN 2322-3898
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مدير مسئول: دكتر اميد طباطبايي
سردبير: دكتر حسين وحيد دستجردي
محل انتشار: نجف آباد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 27 + متن »

3.    فصلنامه بوم شناسي گياهان زراعي   فارسي و انگليسي
ISSN 2423-7957
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه
مدير مسئول: دكتر سليمان جمشيدي
سردبير: دكتر حمدالله كاظمي اربط
محل انتشار: ميانه  ساير مشخصات»     عناوين شماره 54 + متن »
»» اين مجله تا شماره 35 با نام فصلنامه دانش نوين كشاورزي پايدار منتشر شده است.

4.    مجله بين المللي محاسبات و مدل سازي رياضي   فارسي و انگليسي
ISSN 2228-6225
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
مدير مسئول: دكتر محمدعلي فريبرزي عراقي
سردبير: دكتر مجيد اميرفخريان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 3 + متن »

5.    مجله بيومكانيك ورزشي   
ISSN 2476-4906
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
مدير مسئول: دكتر مهدي مجلسي
سردبير: دكتر نادر فرهپور
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

6.    مجله پژوهش در شيوه هاي آموزش زبان انگليسي   انگليسي
Research in English Language Pedagogy
ISSN 2538-4244
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
مدير مسئول: دكتر حميدرضا حق وردي
سردبير: دكتر منصور كوشا
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا سال 2016 با نام Iranian Journal of Research in English Language Teaching منتشر شده است.

7.    پژوهش نامه تاريخ   
ISSN 1735-8221
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد
مدير مسئول: دكتر جواد هروي
سردبير: دكتر امير اكبري
محل انتشار: بجنورد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 51 »

8.    فصلنامه پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي   
ISSN 2345-5403
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد
مدير مسئول: دكتر محمد حكيم آذر
سردبير: دكتر قهرمان شيري
محل انتشار: شهركرد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 34 + متن »

9.    فصلنامه پژوهش هاي به زراعي   
ISSN 2008-6601
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري
مدير مسئول: دكتر اميد صادقي پور
سردبير: دكتر عليرضا پازوكي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 3 »
»» اين مجله تا سال 88 با نام تنش هاي محيطي در علوم گياهي منتشر شده است.

10.    فصلنامه پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ   فارسي و انگليسي
ISSN 1735-9783
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
مدير مسئول: دكتر علي اصغر بهاري
سردبير: دكتر شاهين فكور
محل انتشار: سنندج  ساير مشخصات»     عناوين شماره 22 »
»» اين مجله تا سال 92 با نام مجله دامپزشكي منتشر شده است.

11.    مجله پژوهش هاي جامعه شناختي   
ISSN 1735-5516
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
مدير مسئول: دكتر طاهره ميرساردو
سردبير: دكتر محمدصادق مهدوي
محل انتشار: گرمسار  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال هفتم با نام پژوهش نامه علوم اجتماعي منتشر شده است.

12.    فصلنامه پژوهشهاي زراعي در حاشيه كوير   
ISSN 1735-4234
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين
مدير مسئول: دكتر عليرضا استعلاجي
سردبير: دكتر محمد نصري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهاردهم شماره 3 + متن »
»» اين مجله تا سال 87 با نام دانش كشاورزي ايران منتشر شده است و همچنين اين مجله تغيير نام مجدد داشته است و تا سال 90 با نام كشاورزي پويا منتشر شده است.

13.    دو فصلنامه پژوهش در علوم كشاورزي 
ISSN 1735-8884
دوفصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
مدير مسئول: دكتر ابراهيم بهداد
سردبير: دكتر پيام نجفي
محل انتشار: اصفهان  ساير مشخصات»     عناوين شماره 15 + متن »
»» انتشار اين نشريه در سال 92 متوقف شده است.

14.    پژوهشنامه تربيتي   فارسي و انگليسي
ISSN 1735-7659
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد
مدير مسئول: دكتر مصيب سامانيان
سردبير: دكتر عبدالله شفيع آبادي
محل انتشار: بجنورد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 56 »

15.    نشريه پيام باستان شناس   
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
مدير مسئول: دكتر امير صادق نقشينه
سردبير: دكتر حميدرضا ولي پور
محل انتشار: ابهر  ساير مشخصات»     عناوين شماره 24 + متن »

16.    فصلنامه تاريخ   
ISSN 2008-0271
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات
مدير مسئول: دكتر حسين زماني
سردبير: دكتر اميرتيمور رفيعي
محل انتشار: محلات  ساير مشخصات»

17.    فصلنامه تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي   
ISSN 2228-5458
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند
مدير مسئول: دكتر سعيد ذاكر بستان آباد
سردبير: دكتر مهدي شكرابي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 34 + متن »

18.    فصلنامه تحقيقات حشره شناسي   فارسي و انگليسي
ISSN 2008-4668
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
مدير مسئول: دكتر رضا وفايي شوشتري
سردبير: دكتر ابراهيم سليمان نژاديان
محل انتشار: اراك  ساير مشخصات»     عناوين شماره 37 + متن »

19.    مجله توليد گياهان زراعي در شرايط تنش هاي محيطي 
ISSN 2322-1208
فصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران
مدير مسئول: دكتر قربان نورمحمدي
سردبير: دكتر حميد مدني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »
»» پس از بهار 92 شماره ديگري از اين مجله منتشر نشده است.

20.    فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي   
ISSN 2008-7845
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مدير مسئول: دكتر احمد خادم الحسيني
سردبير: دكتر مهدي مومني
محل انتشار: نجف آباد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 28 + متن »صفحه    1    2     3      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه مصوب دانشگاه آزاد
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو ماهنامه فيض
متن مطالب شماره 2 (پياپي 105)، خرداد و تير 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است