|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com:راهنماي موضوعي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > راهنماي موضوعي نشريات ايران
     
 
فهرست موضوعي >  نشريات علمي مصوب >  مصوب پزشکيmagiran.com:نشريات مصوب پزشکي (402 عنوان)
 فهرست نشريات تازه انتشار در اين موضوع

 
فهرست نشريات اين گروه: مشاهده فهرست خلاصهصفحه    1    2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21      
 
1.    Acta Medica Iranica   انگليسي
Acta Medica Iranica
ISSN 0044-6025
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر احمد جواديان
سردبير: دكتر احمدرضا دهپور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 304 + متن »

2.    Journal of Advances in Environmental Health Research   انگليسي
Journal of Advances in Environmental Health Research
ISSN 2345-3990
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كردستان
مدير مسئول: دكتر عطاءالله حيدري
سردبير: دكتر افشين ملكي
محل انتشار: سنندج  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

3.    Journal of Air Pollution and Health   انگليسي
Journal of Air Pollution and Health
ISSN 2476-3071
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر كاظم ندافي
سردبير: دكتر رامين نبي زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

4.    Journal of Archives in Military Medicine   انگليسي
Journal of Archives in Military Medicine
ISSN 2345-5071
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مدير مسئول: دكتر محمدحسين لشكري
سردبير: دكتر عليرضا خوشدل
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

5.    Archives of Anesthesiology and Critical Care   انگليسي
Archives of Anesthesiology and Critical Care
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر زاهد حسين خان
سردبير: دكتر اتابك نجفي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

6.    Archives of Breast Cancer   انگليسي
Archives of Breast Cancer
ISSN 2383-0425
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر احمد كاوياني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

7.    Archives Of Cardiovascular Imaging   انگليسي
Archives Of Cardiovascular Imaging
ISSN 2322-5327
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن تحقيقات اكو كارديوگرافي ايران
مدير مسئول: دكتر زهرا اجاقي حقيقي
سردبير: دكتر آنيتا صادق پور
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

8.    Archives of Hygiene Sciences   انگليسي
Archives of Hygiene Sciences
ISSN 2322-4916
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي قم
مدير مسئول: دكتر ابوالفضل ايراني خواه
سردبير: دكتر احمدرضا ياري
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »

9.    Archives of Medical Laboratory Sciences   انگليسي
Archives of Medical Laboratory Sciences
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي جامعه آزمايشگاه
مدير مسئول: دكتر محمد وجگاني
سردبير: دكتر حوريه سليمان جاهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 4 + متن »

10.    Archives of Neuroscience   انگليسي
Archives of Neuroscience
ISSN 2322-5769
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران بيمارستان امام خميني مركز تحقيقات ضايعات مغزي و نخاعي
مدير مسئول: دكتر سيدحسن امامي رضوي
سردبير: دكتر مجيد سميعي، دكتر زاهد حسين خان
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

11.    Archives of Pediatric Infectious Diseases   انگليسي
Archives of Pediatric Infectious Diseases
ISSN 2322-1828
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر عبدالله كريمي
سردبير: دكتر صديقه رفيعي طباطبايي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

12.    Auditory and Vestibular Research   انگليسي
Auditory and Vestibular Research
ISSN 2423-480X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر مهين صدايي
سردبير: دكتر مسعود متصدي زرندي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هشتم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه تا سال 2014 با نام دو ماهنامه شنوايي شناسي منتشر شده است و همچنين اين نشريه از سال 2013 به صورت الكترونيكي منتشر مي شود.

13.    Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection   انگليسي
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection
ISSN 2383-0301
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي همدان
مدير مسئول: دكتر سيدامير غياثيان
سردبير: دكتر محمديوسف عليخاني
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

14.    Avicenna Journal of Environmental Health Engineering   انگليسي
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering
ISSN 2423-6292
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي همدان
مدير مسئول: دكتر عليرضا رحماني
سردبير: محمدتقي صمدي
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

15.    Avicenna Journal of Medical Biochemistry   انگليسي
Avicenna Journal of Medical Biochemistry
ISSN 2345-4113
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي همدان
مدير مسئول: دكتر حيدر طويلاني
سردبير: دكتر محمدتقي گودرزي
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

16.    Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology   انگليسي
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
ISSN 2383-2436
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي همدان
مدير مسئول: دكتر سيامك شهيدي
سردبير: دكتر محمد احمدپناه
محل انتشار: همدان  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

17.    Journal of Basic & Clinical Pathophysiology   انگليسي
Journal of Basic & Clinical Pathophysiology
ISSN 2322-1895
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه شاهد
مدير مسئول: دكتر زهرا كياسالاري
سردبير: دكتر محسن خليلي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

18.    Biolmpacts   انگليسي
Biolmpacts
ISSN 2228-5660
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول: دكتر محمدرضا رشيدي
سردبير: دكتر يدالله اميدي
محل انتشار: تبريز  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 2 »

19.    Journal of Biostatistics and Epidemiology   انگليسي
Journal of Biostatistics and Epidemiology
ISSN 2383-420X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمود محمودي مجدآبادي
سردبير: دكتر حجت زراعتي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

20.    Journal of Cardio-Thoracic Medicine   انگليسي
Journal of Cardio-Thoracic Medicine
ISSN 2345-2447
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر رضا باقري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »صفحه    1    2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21      

 
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
جستجو در گروه مصوب پزشکي
    

 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله انجمن مهندسي صوتيات ايران
متن مطالب شماره 2 (پياپي 11)، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است